Стих на деня

Псалми 139:9
[Ако] взема крилата на зората [И] се заселя в най-далечните краища на морето,