Verse of Day
2 Corinthians 5:14
imma nkkʷni ar-aġ-tdḥay lḥnant l-lmasiḥ, ašku numn is-immut yan f-ssibt n-kullu mddn. mayan a-f-nssn is-kullu-dids-mmutn.