Verse of Day

2 Kurintus 5:21
lmasiḥ lli-ur-jju-iskirn kra n-ddnb, irur-t rbbi zund iġ-iɛmmr s-ddnub f-ssibt-nnġ, baš a-nɛmmr nkkʷni s-ufulki n-rbbi f-ssibt-ns.