Верш дня

Ісайя 40:29
Ён дае стомленаму сілу і даруе зьнямогламу маладосьць.