Günü Beyt

Zəbur 56:4
Vədinə görə Allaha həmd edirəm,Mən Allaha güvənirəm, qorxmuram;Fani insan mənə nə edə bilər?