Günü Beyt

Romalılara 8:37
Lakin bizi Sevənin vasitəsilə bütün bunlarda tam qələbə qazanırıq.