Günü Beyt

Vaiz 12:1
Pis günlər gəlməzdən qabaq,“Onlardan zövq almıram” deyəcəyin illərYaxınlaşmazdan əvvəl,Cavanlıq günlərindəSəni Yaradanı xatırla.