Günü Beyt

Zəbur 69:17
Üzünü bu bəndəndən gizlətmə,Tez cavab ver, çünki əzab çəkirəm.