Günü Beyt

Zəbur 107:1
Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır,Çünki məhəbbəti əbədidir!