Günü Beyt
Koloslulara 1:17
Hər şeydən əvvəl var olan Odur və hər şey Onda bərqərar olur.