Günü Beyt

Zəbur 121:7
Rəbb səni hər cür şərdən saxlayar,Canını qoruyar.