Օրվա առթիվ

Գաղատացիներ 6:6
Խօսքին աշակերտը հաղորդակից թող ընէ իր վարդապետը ամէն բարի բանի: