የቀኑን ቁጥር

ሉቃስ 5:27
ሄዋፔ ጉዪያን ዬሱሲ ኬሲዴ ቤዳ፤ ሌዊያ ጌቴቲያ ቃራፃ ሺሺያዌ፥ ቃራፃ ሺሺያሳን ኡቶዋ ቤዒዴ፥ «ታና ካላ» ጌዳ።