Vargu i Ditës

Galatasve 4:4
që të shpengonte ata që ishin nën ligj, që ne të fitojmë birërinë.