Vargu i Ditës
Psalmet 139:9
Në rast se marr krahët e agimit dhe shkoj të banoj në skajin e detit,