Vargu i Ditës
Psalmet 121:7
Zoti do të të ruajë nga çdo e keqe; ai do të ruajë jetën tënde.