Vargu i Ditës

Hebrenjve 10:39
sepse me anë të saj të moçmit morën dëshmimin.