Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

AmaHubo 82

1

UNkulunkulu.

2

Koze kube nini lisahlulela ngokungalunganga.

3

Yahlulelani umyanga.

4

Khululani.

5

Kabazi kabaqedisisi.

6

Mina ngathi.

7

Kodwa lizakufa, liwe njengesinye seziphathamandla.

8

Vuka, Nkulunkulu! wahlulele umhlaba.

Zulu Bible
Public Domain: No Info