Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

AmaHubo 13

1

Koze kube nini, N, ungikhohlwa?

2

Koze kube nini ngizicebisa emphefumulweni wami, ngilo sizi enhliziyweni yami insuku zonke? Koze kube nini isitha sami siphakanyiswa phezu kwami?

3

Khangela, ungiphendule, N, Nkulunkulu wami; khanyisa amehlo ami,

4

hlezi isitha sami sithi: Se ngimehlule.

5

Kodwa mina ngithembele emuseni wakho.

6

Ngizayihlabelela iN, ngoba ingenzele okuhle kakhulu.

Zulu Bible
Public Domain: No Info