Bible Selection
Old Testament
New Testament
Xhosa Bible 1975

Umhobe 125

1

Ingoma yezinyuko. Abo bakholosa ngoYehova banjengentaba yaseZiyon: Ayishukumi, ihleli ngonaphakade.

2

IYerusalem ijikelezwe ziintaba; Ke uYehova ubajikelezile naye abantu bakhe, Kususela ngoku kude kuse ephakadeni.

3

Ngokuba ayiyi kuhlala intonga yokungendawo elifeni lamalungisa, Ukuze amalungisa angazisi ebugqwetheni izandla zawo.

4

Yehova, yenza okulungileyo kwabalungileyo, Kwabathe tye ezintliziyweni zabo.

5

Ke bona abathi gu bucala ngeendlela zabo ezimagoso-goso,UYehova makabemkise, kunye nabasebenzi bobutshinga. Malube luxolo kuSirayeli.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.