Bible Selection
Old Testament
New Testament
Xhosa Bible 1975

Umhobe 120

1

Ingoma yezinyuko. Engxingongweni yam ndakhala kuYehova,Wandiphendula.

2

Ndathi, Wuhlangule, Yehova, umphefumlo wam emlonyeni oxokayo, Elulwimini olunenkohliso.

3

Makakunike ntoni na, akongeze ntoni na, Lulwimindini lunenkohliso?

4

Iintolo zegorha ezitsolo, Kunye namalahle avuthayo onwele.

5

Athi ke mna! Kuba ndingumphambukeli kwaMesheki, Ndihleli ngasezintenteni zakwaKedare.

6

Umphefumlo wam kade uhleli Nabaluthiyileyo uxolo.

7

Mna ndingowoxolo; Ke ndithi ndakuthetha, bona babe yimfazwe.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.