Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

2 Ioan 1

1

Yr henuriad at yr arglwyddes etholedig a'i phlant. Yr wyf fi, ac nid myfi yn unig, ond pawb sydd wedi dod i wybod y gwirionedd, yn eich caru yn y gwirionedd,

2

er mwyn y gwirionedd sydd yn aros ynom ni, ac a fydd gyda ni am byth.

3

Bydd gras, trugaredd a thangnefedd gyda ni, oddi wrth Dduw y Tad ac oddi wrth Iesu Grist, Mab y Tad, mewn gwirionedd a chariad.

4

Bu'n llawenydd mawr i mi gael rhai o'th blant di yn rhodio yn y gwirionedd, fel y cawsom orchymyn gan y Tad.

5

Ac yn awr yr wyf yn erfyn arnat, arglwyddes, ond nid fel un yn ysgrifennu iti orchymyn newydd; gorchymyn a oedd gennym o'r dechrau ydyw, sef ein bod i garu ein gilydd.

6

A hyn yw cariad: ein bod yn rhodio yn l ei orchmynion ef. A'r gorchymyn hwn, fel y clywsoch o'r dechreuad, yw eich bod i rodio mewn cariad.

7

Oherwydd aeth twyllwyr lawer allan i'r byd, y rhai nad ydynt yn cyffesu bod Iesu Grist wedi dod yn y cnawd; dyma'r twyllwr a'r Anghrist.

8

Gwyliwch eich hunain, rhag ichwi golli ffrwyth ein llafur, ond derbyn eich gwobr yn gyflawn.

9

Pob un sy'n mynd rhagddo heb aros yn nysgeidiaeth Crist, nid yw Duw ganddo; y sawl sydd yn aros yn y ddysgeidiaeth, y mae'r Tad a'r Mab ganddo.

10

Os daw rhywun atoch heb ddod 'r ddysgeidiaeth hon, peidiwch 'i dderbyn i'ch tu375? na'i gyfarch ef,

11

oherwydd y mae'r sawl sy'n ei gyfarch yn gyfrannog o'i weithredoedd drygionus.

12

Er bod gennyf lawer o bethau i'w hysgrifennu atoch, gwell gennyf beidio 'u hysgrifennu phapur ac inc; rwy'n gobeithio dod atoch, a siarad chwi wyneb yn wyneb, ac yna bydd ein llawenydd yn gyflawn.

13

Y mae plant dy chwaer etholedig yn dy gyfarch di.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004