Dewis y Beibl
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

2 Timotheus 5

1

O blith dynion y bydd pob archoffeiriad yn cael ei ddewis, ac ar ran pobl feidrol y caiff ei benodi i'w cynrychioli mewn materion yn ymwneud Duw, i offrymu rhoddion ac aberthau dros bechodau.

2

Y mae'n gallu cydymddwyn 'r rhai anwybodus a chyfeiliornus, gan ei fod yntau hefyd wedi ei amgylchu gwendid;

3

ac oherwydd y gwendid hwn, rhaid iddo offrymu dros bechodau ar ei ran ei hun, fel ar ran y bobl.

4

Nid oes neb yn cymryd yr anrhydedd iddo'i hun; Duw sydd yn ei alw, fel y galwodd Aaron.

5

Felly hefyd gyda Christ. Nid ei ogoneddu ei hun i fod yn archoffeiriad a wnaeth, ond Duw a ddywedodd wrtho: "Fy Mab wyt ti, myfi a'th genhedlodd di heddiw."

6

Fel y mae'n dweud mewn lle arall hefyd: "Yr wyt ti'n offeiriad am byth yn l urdd Melchisedec."

7

Yn nyddiau ei gnawd, fe offrymodd Iesu weddau ac erfyniadau, gyda llef uchel a dagrau, i'r Un oedd yn abl i'w achub rhag marwolaeth, ac fe gafodd ei wrando o achos ei barchedig ofn.

8

Er mai Mab ydoedd, dysgodd ufudd-dod drwy'r hyn a ddioddefodd,

9

ac wedi ei berffeithio, daeth yn ffynhonnell iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sydd yn ufuddhau iddo,

10

wedi ei enwi gan Dduw yn archoffeiriad yn l urdd Melchisedec.

11

Am Melchisedec y mae gennym lawer i'w ddweud sydd yn anodd ei egluro, oherwydd eich bod chwi wedi mynd yn araf i ddeall.

12

Yn wir, er y dylech erbyn hyn fod yn athrawon, y mae arnoch angen rhywun i ailddysgu ichwi elfennau cyntaf oraclau Duw; angen llaeth sydd arnoch chwi, ac nid bwyd cryf.

13

Nid oes gan y sawl sy'n byw ar laeth ddim profiad o egwyddor cyfiawnder, am mai baban ydyw.

14

Pobl wedi cyrraedd eu llawn dwf sy'n cymryd bwyd cryf; y mae eu synhwyrau hwy, trwy ymarfer, wedi eu disgyblu i farnu rhwng da a drwg.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004