Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Deuteronomium 6

1

Dyma'r gorchmynion, y deddfau a'r cyfreithiau y gorchmynnodd yr ARGLWYDD eich Duw eu dysgu ichwi i'w cadw yn y wlad yr ydych yn mynd iddi i'w meddiannu,

2

er mwyn i chwi ofni'r ARGLWYDD eich Duw a chadw yr holl ddeddfau a gorchmynion yr wyf yn eu rhoi i chwi a'ch plant a phlant eich plant holl ddyddiau eich bywyd, ac er mwyn estyn eich dyddiau.

3

Gwrando, O Israel, a gofala eu cadw, fel y bydd yn dda arnat, ac y byddi'n cynyddu mewn gwlad yn llifeirio o laeth a ml, fel yr addawodd yr ARGLWYDD, Duw dy hynafiaid.

4

Gwrando, O Israel: Y mae'r ARGLWYDD ein Duw yn un ARGLWYDD.

5

Cr di yr ARGLWYDD dy Dduw 'th holl galon ac 'th holl enaid ac 'th holl nerth.

6

Y mae'r geiriau hyn yr wyf yn eu gorchymyn iti heddiw i fod yn dy galon.

7

Yr wyt i'w hadrodd i'th blant, ac i sn amdanynt pan fyddi'n eistedd yn dy du375? ac yn cerdded ar y ffordd, a phan fyddi'n mynd i gysgu ac yn codi.

8

Yr wyt i'w rhwymo yn arwydd ar dy law, a byddant yn rhactalau rhwng dy lygaid.

9

Ysgrifenna hwy ar byst dy du375? ac ar dy byrth.

10

Yna bydd yr ARGLWYDD dy Dduw yn dod thi i'r wlad y tyngodd i'th dadau, Abraham, Isaac a Jacob, y byddai'n ei rhoi iti, gwlad o ddinasoedd mawr a theg nad adeiladwyd mohonynt gennyt,

11

hefyd tai yn llawn o bethau daionus na ddarparwyd mohonynt gennyt, a phydewau na chloddiwyd gennyt, a gwinllannoedd ac olewydd na phlannwyd gennyt. Pan fyddi'n bwyta ac yn cael dy ddigoni,

12

gofala na fyddi'n anghofio'r ARGLWYDD dy Dduw a ddaeth thi allan o wlad yr Aifft, o du375? caethiwed.

13

Yr wyt i ofni'r ARGLWYDD dy Dduw a'i wasanaethu a thyngu dy lw yn ei enw.

14

Paid dilyn duwiau eraill o blith duwiau'r cenhedloedd o'th amgylch,

15

oherwydd y mae'r ARGLWYDD dy Dduw sydd gyda thi yn Dduw eiddigus, a bydd ei ddig yn ennyn tuag atat ac yn dy ddifa oddi ar wyneb y ddaear.

16

Peidiwch gosod yr ARGLWYDD eich Duw ar ei brawf, fel y gwnaethoch yn Massa.

17

Gofalwch gadw gorchmynion yr ARGLWYDD eich Duw, ei dystiolaethau a'r deddfau a orchmynnodd ichwi.

18

Gwna'r hyn sydd uniawn a da yng ngolwg yr ARGLWYDD, fel y bydd yn dda arnat, ac y byddi'n mynd i feddiannu'r wlad dda y tyngodd yr ARGLWYDD y byddai'n ei rhoi i'th hynafiaid

19

trwy yrru allan dy holl elynion o'th flaen, fel yr addawodd yr ARGLWYDD.

20

Pan fydd dy blentyn yn gofyn iti yn y dyfodol, "Beth yw ystyr y tystiolaethau, y deddfau a'r cyfreithiau a orchmynnodd yr ARGLWYDD ein Duw ichwi?",

21

yna dywed wrtho, "Yr oeddem ni yn gaethion i Pharo yn yr Aifft, a daeth yr ARGLWYDD ni allan oddi yno llaw gadarn,

22

ac yn ein gu373?ydd dangosodd arwyddion a rhyfeddodau mawr ac arswydus i'r Eifftiaid a Pharo a'i holl du375?.

23

Daeth ni allan oddi yno er mwyn ein harwain i'r wlad y tyngodd i'n hynafiaid y byddai'n ei rhoi inni.

24

A gorchmynnodd yr ARGLWYDD inni gadw'r holl ddeddfau hyn er mwyn inni ofni'r ARGLWYDD ein Duw, ac iddi fod yn dda arnom bob amser, ac inni gael ein cadw'n fyw, fel yr ydym heddiw.

25

A bydd yn gyfiawnder inni os gofalwn gadw'r holl orchmynion hyn gerbron yr ARGLWYDD ein Duw, fel y gorchmynnodd ef inni."

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004