Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Nahum 3

1

Gwae'r ddinas waedlyd, sy'n dwyll i gyd, yn llawn anrhaith a heb derfyn ar ysbail!

2

Clec y chwip, trwst olwynion, meirch yn carlamu a cherbydau'n ysgytian,

3

marchogion yn ymosod, cleddyfau'n disgleirio, gwaywffyn yn fflachio. Llu o glwyfedigion, pentyrrau o gyrff, meirwon dirifedi baglant dros y cyrff.

4

Y cyfan oherwydd puteindra mynych y butain, y deg ei phryd, meistres swynion, a dwyllodd genhedloedd 'i phuteindra, a phobloedd 'i swynion.

5

"Wele fi yn dy erbyn," medd ARGLWYDD y Lluoedd. "Codaf odre dy wisg at dy wyneb, a dangosaf dy noethni i'r cenhedloedd, a'th warth i'r teyrnasoedd.

6

Taflaf fudreddi drosot, gwaradwyddaf di a'th wneud yn sioe.

7

Yna bydd pob un a'th wl yn cilio oddi wrthyt ac yn dweud, 'Difethwyd Ninefe, pwy a gydymdeimla hi?' O ble y ceisiaf rai i'th gysuro?"

8

A wyt yn well na Thebes, sydd ar lannau'r Neil, gyda du373?r o'i hamgylch, y mr yn fur, a'r lli yn wrthglawdd iddi?

9

Ethiopia oedd ei chadernid, a'r Aifft hefyd, a hynny'n ddihysbydd; Put a Libya oedd ei chymorth.

10

Ond dygwyd hithau ymaith a'i chaethgludo; drylliwyd ei phlantos ar ben pob heol; bwriwyd coelbren am ei huchelwyr, a rhwymwyd ei mawrion chadwynau.

11

Byddi dithau hefyd yn chwil a chuddiedig, ac yn ceisio noddfa rhag y gelyn.

12

Bydd dy holl amddiffynfeydd fel coed ffigys gyda'u ffigys cynnar aeddfed; pan ysgydwir hwy, syrthiant i geg y bwytawr.

13

Wele, gwragedd yw dy filwyr yn dy ganol, y mae pyrth dy wlad yn agored i'th elynion, a thn wedi ysu eu barrau.

14

Tyn ddu373?r ar gyfer gwarchae, cryfha dy amddiffynfeydd; dos at y clai, sathra'r pridd, moldia briddfeini.

15

Er hynny, cei dy ddifa gan dn, fe'th dorrir ymaith 'r cleddyf, ac fe'th ysir fel gan locust. Lluosoga fel y locust, lluosoga fel y sbonciwr, haid sy'n ymledu ac yn hedfan ymaith.

16

Y mae dy farsiandwyr yn lluosocach na sr y nefoedd,

17

dy dywysogion fel locustiaid, dy gapteiniaid fel cwmwl o sboncwyr ymsefydlant ar y muriau ar ddiwrnod oer, ond pan gyfyd yr haul ehedant ymaith, ac ni u373?yr neb ble maent.

18

Cysgu y mae dy fugeiliaid, O frenin Asyria, a'th arweinwyr yn gorffwyso; gwasgarwyd dy luoedd hyd y mynyddoedd, heb neb i'w casglu.

19

Ni ellir lliniaru dy glwyf; y mae dy archoll yn ddwfn. Bydd pob un a glyw'r newydd amdanat yn curo'i ddwylo o'th blegid. A oes rhywun nad yw wedi dioddef oddi wrth dy ddrygioni diddiwedd?

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004