Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Pregethwr 11

1

Bwrw dy fara ar wyneb y dyfroedd, ac fe'i cei'n l ymhen dyddiau lawer.

2

Rhanna dy gyfran rhwng saith neu wyth, oherwydd ni wyddost pa drychineb a ddaw ar y ddaear.

3

Os yw'r cymylau yn llawn glaw, y maent yn ei arllwys ar y ddaear; os syrth coeden i'r de neu i'r gogledd, y mae'n aros lle y disgyn.

4

Ni fydd yr un sy'n dal sylw ar y gwynt yn hau, na'r un sy'n gwylio'r cymylau yn medi.

5

Megis nad wyt yn gwybod sut y daw bywyd i'r esgyrn yng nghroth y feichiog, felly nid wyt yn deall gwaith Duw, yr Un sy'n gwneud popeth.

6

Hau dy had yn y bore, a phaid gorffwys cyn yr hwyr, oherwydd ni wyddost pa un a fydd yn llwyddo, neu a fydd y cyfan yn dda.

7

Y mae goleuni'n ddymunol, a phleser i'r llygaid yw gweld yr haul.

8

Os bydd rhywun fyw am flynyddoedd maith, bydded iddo fwynhau'r cyfan ohonynt; ond fe ddylai gofio y bydd dyddiau tywyllwch yn niferus. Y mae'r cyfan sy'n digwydd yn wagedd.

9

u372?r ifanc, bydd lawen yn dy ieuenctid, a bydded iti fwynhad yn nyddiau dy lencyndod; rhodia yn l dymuniad dy galon a'r hyn a wl dy lygaid, ond cofia y bydd Duw yn dy alw i farn am hyn i gyd.

10

Symud ddicter o'th galon, a thro flinder oddi wrthyt; y mae mebyd ac ieuenctid yn wagedd.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004