Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Diarhebion 8

1

Onid yw doethineb yn galw, a deall yn codi ei lais?

2

Y mae'n sefyll ar y mannau uchel ar fin y ffordd, ac yn ymyl y croesffyrdd;

3

Y mae'n galw gerllaw'r pyrth sy'n arwain i'r dref, wrth y fynedfa at y pyrth:

4

"Arnoch chwi, bobl, yr wyf yn galw, ac atoch chwi, ddynolryw, y daw fy llais.

5

Chwi, y rhai gwirion, dysgwch graffter, a chwithau, ffyliaid, ceisiwch synnwyr.

6

Gwrandewch, oherwydd traethaf bethau gwerthfawr, a daw geiriau gonest o'm genau.

7

Traetha fy nhafod y gwir, ac y mae anwiredd yn ffiaidd gan fy ngenau.

8

Y mae fy holl eiriau yn gywir; nid yw'r un ohonynt yn u373?yr na thraws.

9

Y mae'r cyfan yn eglur i'r deallus, ac yn uniawn i'r un sy'n ceisio gwybodaeth.

10

Derbyniwch fy nghyfarwyddyd yn hytrach nag arian, oherwydd gwell yw nag aur.

11

Yn wir, y mae doethineb yn well na gemau, ac ni all yr holl bethau dymunol gystadlu hi.

12

Yr wyf fi, doethineb, yn byw gyda chraffter, ac wedi cael gwybodaeth a synnwyr.

13

Ofn yr ARGLWYDD yw casu drygioni; yr wyf yn ffieiddio balchder ac uchelgais, ffordd drygioni a geiriau traws.

14

Fy eiddo i yw cyngor a chraffter, a chennyf fi y mae deall a gallu.

15

Trwof fi y teyrnasa brenhinoedd, ac y llunia llywodraethwyr ddeddfau cyfiawn.

16

Trwof fi y caiff tywysogion awdurdod, ac y barna penaethiaid yn gyfiawn.

17

Yr wyf yn caru pob un sy'n fy ngharu i, ac y mae'r rhai sy'n fy ngheisio'n ddyfal yn fy nghael.

18

Gennyf fi y mae cyfoeth ac anrhydedd, digonedd o olud a chyfiawnder.

19

Y mae fy ffrwythau'n well nag aur, aur coeth, a'm cynnyrch yn well nag arian pur.

20

Rhodiaf ar hyd ffordd cyfiawnder, ar ganol llwybrau barn,

21

a rhoddaf gyfoeth i'r rhai a'm cr, a llenwi eu trysordai.

22

"Lluniodd yr ARGLWYDD fi ar ddechrau ei waith, yn gyntaf o'i weithredoedd gynt.

23

Fe'm sefydlwyd yn y gorffennol pell, yn y dechrau, cyn bod daear.

24

Ganwyd fi cyn bod dyfnderau, cyn bod ffynhonnau yn llawn du373?r.

25

Cyn gosod sylfeini'r mynyddoedd, cyn bod y bryniau, y ganwyd fi,

26

cyn iddo greu tir a meysydd, ac o flaen pridd y ddaear.

27

Yr oeddwn i yno pan oedd yn gosod y nefoedd yn ei lle ac yn rhoi cylch dros y dyfnder,

28

pan oedd yn cadarnhau'r cymylau uwchben ac yn sicrhau ffynhonnau'r dyfnder,

29

pan oedd yn gosod terfyn i'r mr, rhag i'r dyfroedd anufuddhau i'w air, a phan oedd yn cynllunio sylfeini'r ddaear.

30

Yr oeddwn i wrth ei ochr yn gyson, yn hyfrydwch iddo beunydd, yn ddifyrrwch o'i flaen yn wastad,

31

yn ymddifyrru yn y byd a greodd, ac yn ymhyfrydu mewn pobl.

32

"Yn awr, blant, gwrandewch arnaf; gwyn eu byd y rhai sy'n cadw fy ffyrdd.

33

Gwrandewch ar gyfarwyddyd, a byddwch ddoeth; peidiwch 'i anwybyddu.

34

Gwyn ei fyd y sawl sy'n gwrando arnaf, sy'n disgwyl yn wastad wrth fy nrws, ac yn gwylio wrth fynedfa fy nhu375?.

35

Yn wir, y mae'r un sy'n fy nghael i yn cael bywyd, ac yn ennill ffafr yr ARGLWYDD;

36

ond y mae'r un sy'n methu fy nghael yn ei ddinistrio'i hun, a phawb sy'n fy nghasu yn caru marwolaeth."

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004