Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Diarhebion 20

1

Gwatwarwr yw gwin, a therfysgwr yw diod gadarn; nid doeth mo'r sawl sydd dan eu dylanwad.

2

Y mae bygythiad brenin fel rhuad llew ifanc; y mae'r sawl a'i cynhyrfa'n peryglu ei fywyd.

3

Clod i bob un yw gwrthod cweryla, ond rhuthro i ymryson a wna pob ynfytyn.

4

Nid yw'r diog yn aredig yn yr hydref; eto y mae'n disgwyl yn amser cynhaeaf, heb ddim i'w gael.

5

Y mae cyngor yn y meddwl fel dyfroedd dyfnion, ond gall dyn deallus ei dynnu allan.

6

Y mae llawer un yn honni bod yn deyrngar, ond pwy a all gael dyn ffyddlon?

7

Y mae'r cyfiawn yn rhodio'n gywir; gwyn eu byd ei blant ar ei l!

8

Y mae brenin sy'n eistedd ar orsedd barn yn gallu nithio pob drwg 'i lygaid.

9

Pwy a all ddweud, "Yr wyf wedi puro fy meddwl; yr wyf yn ln o'm pechod"?

10

Pan geir amrywiaeth mewn pwysau neu fesurau, y mae'r naill a'r llall yn ffiaidd gan yr ARGLWYDD.

11

Trwy ei weithredoedd y dengys yr ifanc a yw ei waith yn bur ac yn uniawn.

12

Y glust sy'n clywed a'r llygad sy'n gweld, yr ARGLWYDD a'u gwnaeth ill dau.

13

Paid bod yn hoff o gysgu, rhag iti fynd yn dlawd; cadw dy lygad yn agored, a chei ddigon o fwyd.

14

"Gwael iawn," meddai'r prynwr; ond wrth fynd ymaith, y mae'n canmol ei fargen.

15

Y mae digonedd o aur ac o emau, ond geiriau deallus yw'r trysor gwerthfawrocaf.

16

Cymer wisg y sawl sy'n mechno dros estron, a chadw hi'n ernes o'i addewid ar ran dieithryn.

17

Melys i rywun yw bara a gafwyd trwy dwyll, ond yn y diwedd llenwir ei geg graean.

18

Sicrheir cynlluniau trwy gyngor; rhaid trefnu'n ofalus ar gyfer rhyfel.

19

Y mae'r straegar yn bradychu cyfrinach; paid chyfeillachu 'r llac ei dafod.

20

Os bydd rhywun yn melltithio ei dad a'i fam, diffoddir ei oleuni mewn tywyllwch dudew.

21

Os ceir etifeddiaeth sydyn yn y dechrau, ni bydd bendith ar ei diwedd.

22

Paid dweud, "Talaf y pwyth yn l"; disgwyl wrth yr ARGLWYDD i achub dy gam.

23

Ffiaidd gan yr ARGLWYDD yw amrywiaeth mewn pwysau, ac nid da ganddo gloriannau twyllodrus.

24

Yr ARGLWYDD sy'n rheoli camre pobl; sut y gall neb ddeall ei ffordd?

25

Gall rhywun fynd i fagl wrth gysegru'n fyrbwyll, ac yna dechrau ystyried ar l gwneud addunedau.

26

Y mae brenin doeth yn nithio'r drygionus, ac yn troi'r rhod yn eu herbyn.

27

Llewyrcha'r ARGLWYDD ar ysbryd pobl, i chwilio i ddyfnderau eu bod.

28

Y mae teyrngarwch a chywirdeb yn gwarchod y brenin, a diogelir ei orsedd gan deyrngarwch.

29

Gogoniant yr ifainc yw eu nerth, ac addurn i'r hen yw penwynni.

30

Y mae taro i'r byw yn gwella drwg, a dyrnodiau yn iachu rhywun drwyddo.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004