Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Diarhebion 19

1

Gwell yw'r tlawd sy'n byw'n onest na'r un twyllodrus ei eiriau, ac yntau'n ynfyd.

2

Nid oes gwerth mewn brwdfrydedd heb ddeall; y mae'r chwim ei droed yn colli'r ffordd.

3

Ffolineb rhywun sy'n difetha'i ffordd, ond yn erbyn yr ARGLWYDD y mae'n dal dig.

4

Y mae cyfoeth yn amlhau cyfeillion, ond colli ei gyfaill y mae'r tlawd.

5

Ni chaiff tyst celwyddog osgoi cosb, ac ni ddianc yr un sy'n dweud celwydd.

6

Y mae llawer yn ceisio ffafr pendefig, a phawb yn gyfaill i'r sawl sy'n rhoi.

7

Y mae holl frodyr y tlawd yn ei gasu; gymaint mwy y pellha'i gyfeillion oddi wrtho! Y mae'n eu dilyn geiriau, ond nid ydynt yno.

8

Y mae'r synhwyrol yn caru ei fywyd, a'r un sy'n diogelu gwybodaeth yn cael daioni.

9

Ni chaiff tyst celwyddog osgoi cosb, a difethir yr un sy'n dweud celwydd.

10

Nid yw moethusrwydd yn gweddu i'r ynfyd, na rheoli tywysogion i gaethwas.

11

Y mae deall yn gwneud rhywun yn amyneddgar, a'i anrhydedd yw maddau tramgwydd.

12

Y mae llid brenin fel rhuad llew ifanc, ond ei ffafr fel gwlith ar laswellt.

13

Y mae mab ynfyd yn ddinistr i'w dad, a checru gwraig fel diferion parhaus.

14

Oddi wrth rieni yr etifeddir tu375? a chyfoeth, ond gan yr ARGLWYDD y ceir gwraig ddeallus.

15

Y mae segurdod yn dwyn trymgwsg, ac i'r diogyn daw newyn.

16

Y mae'r un sy'n cadw gorchymyn yn ei ddiogelu ei hun, ond bydd y sawl sy'n diystyru ei ffyrdd yn marw.

17

Y mae'r un sy'n trugarhau wrth y tlawd yn rhoi benthyg i'r ARGLWYDD, ac fe dl ef yn l iddo am ei weithred.

18

Cerydda dy fab tra bo gobaith iddo, ond gofala beidio 'i ladd.

19

Daw cosb ar y gwyllt ei dymer; er iti ei helpu, rhaid gwneud hynny eto.

20

Gwrando ar gyngor, a derbyn ddisgyblaeth, er mwyn iti fod yn ddoeth yn y diwedd.

21

Niferus yw bwriadau meddwl pobl, ond cyngor yr ARGLWYDD sy'n sefyll.

22

Peth dymunol mewn pobl yw eu teyrngarwch, a gwell yw tlotyn na rhywun celwyddog.

23

Y mae ofn yr ARGLWYDD yn arwain i fywyd, a'r sawl a'i medd yn gorffwyso heb berygl niwed.

24

Er i'r diogyn wthio'i law i'r ddysgl, eto nid yw'n ei chodi at ei enau.

25

Os curi'r gwatwarwr, bydd y gwirion yn dysgu gwers; os ceryddi'r deallus, ef ei hun sy'n ennill gwybodaeth.

26

Y mae'r sawl sy'n cam-drin ei dad ac yn diarddel ei fam yn fab gwaradwyddus ac amharchus.

27

Fy mab, os gwrthodi wrando ar gerydd, byddi'n troi oddi wrth eiriau gwybodaeth.

28

Y mae tyst anonest yn gwatwar barn, a genau'r drygionus yn parablu camwedd.

29

Trefnwyd cosb ar gyfer gwatwarwyr, a chernodiau i gefn ynfydion.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004