Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Diarhebion 14

1

Y mae gwraig ddoeth yn adeiladu ei thu375?, ond y ffl yn ei dynnu i lawr 'i dwylo'i hun.

2

Y mae'r un sy'n rhodio'n gywir yn ofni'r ARGLWYDD, ond y cyfeiliornus ei ffyrdd yn ei ddirmygu.

3

Yng ngeiriau'r ffl y mae gwialen i'w gefn, ond y mae ymadroddion y doeth yn ei amddiffyn.

4

Heb ychen y mae'r preseb yn wag, ond trwy nerth ych ceir cynnyrch llawn.

5

Nid yw tyst gonest yn dweud celwydd, ond y mae gau dyst yn pentyrru anwireddau.

6

Chwilia'r gwatwarwr am ddoethineb heb ei chael, ond daw gwybodaeth yn rhwydd i'r deallus.

7

Cilia oddi wrth yr un ffl, oherwydd ni chei eiriau deallus ganddo.

8

Y mae doethineb y call yn peri iddo ddeall ei ffordd, ond ffolineb y ffyliaid yn camarwain.

9

Y mae ffyliaid yn gwawdio euogrwydd, ond yr uniawn yn deall beth sy'n dderbyniol.

10

Gu373?yr y galon am ei chwerwder ei hun, ac ni all dieithryn gyfranogi o'i llawenydd.

11

Dinistrir tu375?'r drygionus, ond ffynna pabell yr uniawn.

12

Y mae ffordd sy'n ymddangos yn union, ond sy'n arwain i farwolaeth yn ei diwedd.

13

Hyd yn oed wrth chwerthin gall fod y galon yn ofidus, a llawenydd yn troi'n dristwch yn y diwedd.

14

Digonir y gwrthnysig gan ei ffyrdd ei hun, a'r daionus gan ei weithredoedd yntau.

15

Y mae'r gwirion yn credu pob gair, ond y mae'r call yn ystyried pob cam.

16

Y mae'r doeth yn ofalus ac yn cilio oddi wrth ddrwg, ond y mae'r ffl yn ddiofal a gorhyderus.

17

Y mae'r diamynedd yn gweithredu'n ffl, a chaseir yr un dichellgar.

18

Ffolineb yw rhan y rhai gwirion, ond gwybodaeth yw coron y rhai call.

19

Ymgryma'r rhai drwg o flaen pobl dda, a'r drygionus wrth byrth y cyfiawn.

20

Caseir y tlawd hyd yn oed gan ei gydnabod, ond y mae digon o gyfeillion gan y cyfoethog.

21

Y mae'r un a ddirmyga'i gymydog yn pechu, ond dedwydd yw'r un sy'n garedig wrth yr anghenus.

22

Onid yw'r rhai sy'n cynllwynio drwg yn cyfeiliorni, ond y rhai sy'n cynllunio da yn deyrngar a ffyddlon?

23

Ym mhob llafur y mae elw, ond y mae gwag-siarad yn arwain i angen.

24

Eu craffter yw coron y doeth, ond ffolineb yw addurn y ffyliaid.

25

Y mae tyst geirwir yn achub bywydau, ond y mae'r twyllwr yn pentyrru celwyddau.

26

Yn ofn yr ARGLWYDD y mae sicrwydd y cadarn, a bydd yn noddfa i'w blant.

27

Y mae ofn yr ARGLWYDD yn ffynnon fywiol i arbed rhag maglau marwolaeth.

28

Yn amlder pobl y mae anrhydedd brenin; ond heb bobl, dinistrir llywodraethwr.

29

Y mae digon o ddeall gan yr amyneddgar, ond dyrchafu ffolineb a wna'r byr ei dymer.

30

Meddwl iach yw iechyd y corff, ond cancr i'r esgyrn yw cenfigen.

31

Y mae'r un sy'n gorthrymu'r tlawd yn amharchu ei Greawdwr, ond y sawl sy'n trugarhau wrth yr anghenus yn ei anrhydeddu.

32

Dymchwelir y drygionus gan ei ddrygioni ei hun, ond caiff y cyfiawn loches hyd yn oed wrth farw.

33

Trig doethineb ym meddwl y deallus, ond dirmygir hi ymysg ffyliaid.

34

Y mae cyfiawnder yn dyrchafu cenedl, ond pechod yn warth ar bobloedd.

35

Rhydd brenin ffafr i was deallus, ond digia wrth yr un a'i sarha.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004