Dewis y Beibl
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Genesis 1

1

Yn y dechreuad creodd Duw y nefoedd a'r ddaear.

2

Yr oedd y ddaear yn afluniaidd a gwag, ac yr oedd tywyllwch ar wyneb y dyfnder, ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd.

3

A dywedodd Duw, "Bydded goleuni." A bu goleuni.

4

Gwelodd Duw fod y goleuni yn dda; a gwahanodd Duw y goleuni oddi wrth y tywyllwch.

5

Galwodd Duw y goleuni yn ddydd a'r tywyllwch yn nos. A bu hwyr a bu bore, y dydd cyntaf.

6

Yna dywedodd Duw, "Bydded ffurfafen yng nghanol y dyfroedd yn gwahanu dyfroedd oddi wrth ddyfroedd."

7

A gwnaeth Duw y ffurfafen, a gwahanodd y dyfroedd odani oddi wrth y dyfroedd uwchlaw iddi. A bu felly.

8

Galwodd Duw y ffurfafen yn nefoedd. A bu hwyr a bu bore, yr ail ddydd.

9

Yna dywedodd Duw, "Casgler ynghyd y dyfroedd dan y nefoedd i un lle, ac ymddangosed tir sych." A bu felly.

10

Galwodd Duw y tir sych yn ddaear, a chronfa'r dyfroedd yn foroedd. A gwelodd Duw fod hyn yn dda.

11

Dywedodd Duw, "Dyged y ddaear dyfiant, llysiau yn dwyn had, a choed ir ar y ddaear yn dwyn ffrwyth had ynddo, yn l eu rhywogaeth." A bu felly.

12

Dygodd y ddaear dyfiant, llysiau yn dwyn had yn l eu rhywogaeth, a choed yn dwyn ffrwyth had ynddo, yn l eu rhywogaeth. A gwelodd Duw fod hyn yn dda.

13

A bu hwyr a bu bore, y trydydd dydd.

14

Yna dywedodd Duw, "Bydded goleuadau yn ffurfafen y nefoedd i wahanu'r dydd oddi wrth y nos, ac i fod yn arwyddion i'r tymhorau, a hefyd i'r dyddiau a'r blynyddoedd.

15

Bydded iddynt fod yn oleuadau yn ffurfafen y nefoedd i oleuo ar y ddaear." A bu felly.

16

Gwnaeth Duw y ddau olau mawr, y golau mwyaf i reoli'r dydd, a'r golau lleiaf y nos; a gwnaeth y sr hefyd.

17

A gosododd Duw hwy yn ffurfafen y nefoedd i oleuo ar y ddaear,

18

i reoli'r dydd a'r nos ac i wahanu'r goleuni oddi wrth y tywyllwch. A gwelodd Duw fod hyn yn dda.

19

A bu hwyr a bu bore, y pedwerydd dydd.

20

Yna dywedodd Duw, "Heigied y dyfroedd o greaduriaid byw, ac uwchlaw'r ddaear eheded adar ar draws ffurfafen y nefoedd."

21

A chreodd Duw y morfilod mawr, a'r holl greaduriaid byw sy'n heigio yn y dyfroedd yn l eu rhywogaeth, a phob aderyn asgellog yn l ei rywogaeth. A gwelodd Duw fod hyn yn dda.

22

Bendithiodd Duw hwy a dweud, "Byddwch ffrwythlon ac amlhewch a llanwch ddyfroedd y moroedd, a lluosoged yr adar ar y ddaear."

23

A bu hwyr a bu bore, y pumed dydd.

24

Yna dywedodd Duw, "Dyged y ddaear greaduriaid byw yn l eu rhywogaeth: anifeiliaid, ymlusgiaid a bwystfilod gwyllt yn l eu rhywogaeth." A bu felly.

25

Gwnaeth Duw y bwystfilod gwyllt yn l eu rhywogaeth, a'r anifeiliaid yn l eu rhywogaeth, a holl ymlusgiaid y tir yn l eu rhywogaeth. A gwelodd Duw fod hyn yn dda.

26

Dywedodd Duw, "Gwnawn ddyn ar ein delw, yn l ein llun ni, i lywodraethu ar bysgod y mr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddaear, ac ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddaear."

27

Felly creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun; ar ddelw Duw y creodd ef; yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy.

28

Bendithiodd Duw hwy a dweud, "Byddwch ffrwythlon ac amlhewch, llanwch y ddaear a darostyngwch hi; llywodraethwch ar bysgod y mr, ar adar yr awyr, ac ar bopeth byw sy'n ymlusgo ar y ddaear."

29

A dywedodd Duw, "Yr wyf yn rhoi i chwi bob llysieuyn sy'n dwyn had ar wyneb y ddaear, a phob coeden had yn ei ffrwyth; byddant yn fwyd i chwi.

30

Ac i bob bwystfil gwyllt, i holl adar yr awyr, ac i bopeth sy'n ymlusgo ar y ddaear, popeth ag anadl einioes ynddo, bydd pob llysieuyn glas yn fwyd." A bu felly.

31

Gwelodd Duw y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn. A bu hwyr a bu bore, y chweched dydd.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004