Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Salmau 75

1

1 I'r Cyfarwyddwr: ar Na Ddinistria. Salm. I Asaff. Cn.0 Diolchwn i ti, O Dduw, diolchwn i ti; y mae dy enw yn agos wrth adrodd am dy ryfeddodau.

2

Manteisiaf ar yr amser penodedig, ac yna barnaf yn gywir.

3

Pan fo'r ddaear yn gwegian, a'i holl drigolion, myfi sy'n cynnal ei cholofnau. Sela.

4

Dywedaf wrth yr ymffrostgar, "Peidiwch ag ymffrostio", ac wrth y drygionus, "Peidiwch chodi'ch corn;

5

peidiwch chodi'ch corn yn uchel na siarad yn haerllug wrth eich Craig."

6

Nid o'r dwyrain na'r gorllewin nac o'r anialwch y bydd dyrchafu,

7

ond Duw fydd yn barnu yn darostwng y naill ac yn codi'r llall.

8

Oherwydd y mae cwpan yn llaw'r ARGLWYDD, a'r gwin yn ewynnu ac wedi ei gymysgu; fe dywallt ddiod ohono, a bydd holl rai drygionus y ddaear yn ei yfed i'r gwaelod.

9

Ond clodforaf fi am byth, a chanaf fawl i Dduw Jacob,

10

am ei fod yn torri ymaith holl gyrn y drygionus, a chyrn y cyfiawn yn cael eu dyrchafu.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004