Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Salmau 50

1

1 Salm. I Asaff.0 Duw y duwiau, yr ARGLWYDD, a lefarodd; galwodd y ddaear o godiad haul hyd ei fachlud.

2

O Seion, berffaith ei phrydferthwch, y llewyrcha Duw.

3

Fe ddaw ein Duw, ac ni fydd ddistaw; bydd tn yn ysu o'i flaen, a thymestl fawr o'i gwmpas.

4

Y mae'n galw ar y nefoedd uchod, ac ar y ddaear, er mwyn barnu ei bobl:

5

"Casglwch ataf fy ffyddloniaid, a wnaeth gyfamod mi trwy aberth."

6

Bydd y nefoedd yn cyhoeddi ei gyfiawnder, oherwydd Duw ei hun sydd farnwr. Sela.

7

"Gwrandewch, fy mhobl, a llefaraf; dygaf dystiolaeth yn dy erbyn, O Israel; myfi yw Duw, dy Dduw di.

8

Ni cheryddaf di am dy aberthau, oherwydd y mae dy boethoffrymau'n wastad ger fy mron.

9

Ni chymeraf fustach o'th du375?, na bychod geifr o'th gorlannau;

10

oherwydd eiddof fi holl fwystfilod y goedwig, a'r gwartheg ar fil o fryniau.

11

Yr wyf yn adnabod holl adar yr awyr, ac eiddof fi holl greaduriaid y maes.

12

Pe bawn yn newynu, ni ddywedwn wrthyt ti, oherwydd eiddof fi'r byd a'r hyn sydd ynddo.

13

A fwytf fi gig eich teirw, neu yfed gwaed eich bychod geifr?

14

Rhowch i Dduw offrymau diolch, a thalwch eich addunedau i'r Goruchaf.

15

Os gelwi arnaf yn nydd cyfyngder fe'th waredaf, a byddi'n fy anrhydeddu."

16

Ond wrth y drygionus fe ddywed Duw, "Pa hawl sydd gennyt i adrodd fy neddfau, ac i gymryd fy nghyfamod ar dy wefusau?

17

Yr wyt yn casu disgyblaeth ac yn bwrw fy ngeiriau o'th l.

18

Os gweli leidr, fe ei i'w ganlyn, a bwrw dy goel gyda godinebwyr.

19

Y mae dy enau'n ymollwng i ddrygioni, a'th dafod yn nyddu twyll.

20

Yr wyt yn parhau i dystio yn erbyn dy frawd, ac yn enllibio mab dy fam.

21

Gwnaethost y pethau hyn, bm innau ddistaw; tybiaist dithau fy mod fel ti dy hun, ond ceryddaf di, a dwyn achos yn dy erbyn.

22

"Ystyriwch hyn, chwi sy'n anghofio Duw, rhag imi eich darnio heb neb i arbed.

23

Y sawl sy'n cyflwyno offrymau diolch sy'n fy anrhydeddu, ac i'r sawl sy'n dilyn fy ffordd y dangosaf iachawdwriaeth Duw."

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004