Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Salmau 41

1

1 I'r Cyfarwyddwr: Salm. I Ddafydd.0 Gwyn ei fyd y sawl sy'n ystyried y tlawd. Bydd yr ARGLWYDD yn ei waredu yn nydd adfyd;

2

bydd yr ARGLWYDD yn ei warchod ac yn ei gadw'n fyw; bydd yn rhoi iddo ddedwyddwch yn y tir, ac ni rydd mohono i fympwy ei elynion.

3

Bydd yr ARGLWYDD yn ei gynnal ar ei wely cystudd, ac yn cyweirio'i wely pan fo'n glaf.

4

Dywedais innau, "O ARGLWYDD, bydd drugarog wrthyf; iach fi, oherwydd pechais yn d'erbyn."

5

Fe ddywed fy ngelynion yn faleisus amdanaf, "Pa bryd y bydd farw ac y derfydd ei enw?"

6

Pan ddaw un i'm gweld, y mae'n siarad yn rhagrithiol, ond yn ei galon yn casglu newydd drwg amdanaf, ac yn mynd allan i'w daenu ar led.

7

Y mae'r holl rai sy'n fy nghasu yn sisial 'i gilydd, yn meddwl y gwaethaf amdanaf,

8

ac yn dweud, "Y mae rhywbeth marwol wedi cydio ynddo; y mae'n orweiddiog, ac ni chyfyd eto."

9

Y mae hyd yn oed fy nghyfaill agos, y bm yn ymddiried ynddo, ac a fu'n bwyta wrth fy mwrdd, yn codi ei sawdl yn f'erbyn.

10

O ARGLWYDD, bydd drugarog wrthyf ac adfer fi, imi gael talu'n l iddynt.

11

Wrth hyn y gwn dy fod yn fy hoffi: na fydd fy ngelyn yn cael gorfoledd o'm plegid.

12

Ond byddi di'n fy nghynnal yn fy nghywirdeb, ac yn fy nghadw yn dy bresenoldeb byth.

13

Bendigedig fyddo'r ARGLWYDD, Duw Israel, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb. Amen ac Amen.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004