Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Salmau 21

1

1 I'r Cyfarwyddwr: Salm. I Ddafydd.0 O ARGLWYDD, fe lawenycha'r brenin yn dy nerth; mor fawr yw ei orfoledd yn dy waredigaeth!

2

Rhoddaist iddo ddymuniad ei galon, ac ni wrthodaist iddo ddeisyfiad ei wefusau. Sela.

3

Daethost i'w gyfarfod bendithion daionus, a rhoi coron o aur coeth ar ei ben.

4

Am fywyd y gofynnodd iti, ac fe'i rhoddaist iddo hir ddyddiau byth bythoedd.

5

Mawr yw ei ogoniant oherwydd dy waredigaeth; yr wyt yn rhoi iddo ysblander ac anrhydedd,

6

yr wyt yn rhoi bendithion iddo dros byth ac yn ei lawenhau gorfoledd dy bresenoldeb.

7

Y mae'r brenin yn ymddiried yn yr ARGLWYDD, ac oherwydd ffyddlondeb y Goruchaf nis symudir.

8

Caiff dy law afael ar dy holl elynion, a'th ddeheulaw ar y rhai sy'n dy gasu.

9

Byddi'n eu gwneud fel ffwrnais danllyd pan ymddangosi; bydd yr ARGLWYDD yn eu difa yn ei lid, a'r tn yn eu hysu.

10

Byddi'n dinistrio'u hepil oddi ar y ddaear, a'u plant o blith y ddynolryw.

11

Yr oeddent yn bwriadu drwg yn d'erbyn, ac yn cynllunio niwed heb lwyddo;

12

oherwydd byddi di'n gwneud iddynt ffoi, ac yn anelu at eu hwynebau 'th fwa.

13

Dyrchafa, ARGLWYDD, yn dy nerth! Cawn ganu a'th ganmol am dy gryfder!

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004