Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Salmau 20

1

1 I'r Cyfarwyddwr: Salm. I Ddafydd.0 Bydded i'r ARGLWYDD dy ateb yn nydd cyfyngder, ac i enw Duw Jacob dy amddiffyn.

2

Bydded iddo anfon cymorth i ti o'r cysegr, a'th gynnal o Seion.

3

Bydded iddo gofio dy holl offrymau, ac edrych yn ffafriol ar dy boethoffrymau. Sela.

4

Bydded iddo roi i ti dy ddymuniad, a chyflawni dy holl gynlluniau.

5

Bydded inni orfoleddu yn dy waredigaeth, a chodi banerau yn enw ein Duw. Bydded i'r ARGLWYDD roi iti'r cyfan a ddeisyfi.

6

Yn awr fe wn fod yr ARGLWYDD yn gwaredu ei eneiniog; y mae'n ei ateb o'i nefoedd sanctaidd trwy waredu'n nerthol 'i ddeheulaw.

7

Ymffrostia rhai mewn cerbydau ac eraill mewn meirch, ond fe ymffrostiwn ni yn enw'r ARGLWYDD ein Duw.

8

Y maent hwy'n crynu ac yn syrthio, ond yr ydym ni'n codi ac yn sefyll i fyny.

9

O ARGLWYDD, gwareda'r brenin; ateb ni pan fyddwn yn galw.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004