Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Salmau 137

1

Ger afonydd Babilon yr oeddem yn eistedd ac yn wylo wrth inni gofio am Seion.

2

Ar yr helyg yno bu inni grogi ein telynau,

3

oherwydd yno gofynnodd y rhai a'n caethiwai am gn, a'r rhai a'n hanrheithiai am ddifyrrwch. "Canwch inni," meddent, "rai o ganeuon Seion."

4

Sut y medrwn ganu cn yr ARGLWYDD mewn tir estron?

5

Os anghofiaf di, Jerwsalem, bydded fy neheulaw'n ddiffrwyth;

6

bydded i'm tafod lynu wrth daflod fy ngenau os na chofiaf di, os na osodaf Jerwsalem yn uwch na'm llawenydd pennaf.

7

O ARGLWYDD, dal yn erbyn pobl Edom ddydd gofid Jerwsalem, am iddynt ddweud, "I lawr hi, i lawr hi hyd at ei sylfeini."

8

O ferch Babilon, a ddistrywir, gwyn ei fyd y sawl sy'n talu'n l i ti am y cyfan a wnaethost i ni.

9

Gwyn ei fyd y sawl sy'n cipio dy blant ac yn eu dryllio yn erbyn y graig.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004