Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Salmau 116

1

Yr wyf yn caru'r ARGLWYDD, am iddo wrando ar lef fy ngweddi,

2

am iddo droi ei glust ataf y dydd y gwaeddais arno.

3

Yr oedd clymau angau wedi tynhau amdanaf, a gefynnau Sheol wedi fy nal, a minnau'n dioddef adfyd ac ing.

4

Yna gelwais ar enw'r ARGLWYDD: "Yr wyf yn erfyn, ARGLWYDD, gwared fi."

5

Graslon yw'r ARGLWYDD, a chyfiawn, ac y mae ein Duw ni'n tosturio.

6

Ceidw'r ARGLWYDD y rhai syml; pan ddarostyngwyd fi, fe'm gwaredodd.

7

Gorffwysa unwaith eto, fy enaid, oherwydd bu'r ARGLWYDD yn hael wrthyt;

8

oherwydd gwaredodd fy enaid rhag angau, fy llygaid rhag dagrau, fy nhraed rhag baglu.

9

Rhodiaf gerbron yr ARGLWYDD yn nhir y rhai byw.

10

Yr oeddwn yn credu y byddwn wedi fy narostwng; cefais fy nghystuddio'n drwm;

11

yn fy nghyni dywedais, "Y mae pawb yn dwyllodrus."

12

Sut y gallaf dalu i'r ARGLWYDD am ei holl haelioni tuag ataf?

13

Dyrchafaf gwpan iachawdwriaeth, a galw ar enw'r ARGLWYDD.

14

Talaf fy addunedau i'r ARGLWYDD ym mhresenoldeb ei holl bobl.

15

Gwerthfawr yng ngolwg yr ARGLWYDD yw marwolaeth ei ffyddloniaid.

16

O ARGLWYDD, dy was yn wir wyf fi, gwas o hil gweision; yr wyt wedi datod fy rhwymau.

17

Rhof i ti offrwm diolch, a galw ar enw'r ARGLWYDD.

18

Talaf fy addunedau i'r ARGLWYDD ym mhresenoldeb ei holl bobl,

19

yng nghynteddau tu375?'r ARGLWYDD yn dy ganol di, O Jerwsalem. Molwch yr ARGLWYDD.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004