Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Job 8

1

Yna atebodd Bildad y Suhiad:

2

"Am ba hyd y lleferi fel hyn, a chymaint o ymffrost yn dy eiriau?

3

A yw Duw yn gwyrdroi barn? A yw'r Hollalluog yn gwyro cyfiawnder?

4

Pan bechodd dy feibion yn ei erbyn, fe'u trosglwyddodd i afael eu trosedd.

5

Os ceisi di Dduw yn ddyfal, ac ymbil ar yr Hollalluog,

6

ac os wyt yn bur ac uniawn, yna fe wylia ef drosot, a'th adfer i'th safle o gyfiawnder.

7

Pe byddai dy ddechreuad yn fychan, byddai dy ddiwedd yn fawr.

8

"Yn awr gofyn i'r oes a fu, ac ystyria'r hyn a ganfu'r hynafiaid.

9

Canys nid ydym ni ond er doe, ac anwybodus u375?m, a chysgod yw ein dyddiau ar y ddaear.

10

Oni fyddant hwy'n dy hyfforddi, a mynegi wrthyt, a rhoi atebion deallus?

11

A dyf brwyn lle nad oes cors? A ffynna hesg heb ddu373?r?

12

Er eu bod yn ir a heb eu torri, eto gwywant yn gynt na'r holl blanhigion.

13

Felly y mae tynged yr holl rai sy'n anghofio Duw, ac y derfydd gobaith yr annuwiol.

14

Edau frau yw ei hyder, a'i ymffrost fel gwe'r pryf copyn.

15

Pwysa ar ei du375?, ond ni saif; cydia ynddo, ond ni ddeil.

16

Bydd yn ir yn llygad yr haul, yn estyn ei frigau dros yr ardd;

17

ymbletha'i wraidd dros y pentwr cerrig, a daw i'r golwg rhwng y meini.

18

Ond os diwreiddir ef o'i le, fe'i gwedir: 'Ni welais di'.

19

Gwywo felly yw ei natur; ac yna tyf un arall o'r pridd.

20

"Wele, ni wrthyd Duw yr uniawn, ac ni chydia yn llaw y drygionus.

21

Lleinw eto dy enau chwerthin, a'th wefusau gorfoledd.

22

Gwisgir dy elynion gwarth, a diflanna pabell y drygionus."

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004