Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Job 42

1

Dywedodd Job wrth yr ARGLWYDD:

2

"Gwn dy fod yn gallu gwneud popeth, ac nad oes dim yn amhosibl i ti.

3

Meddi, 'Pwy yw hwn sy'n cuddio deall geiriau diwybod?' Yn wir, rwyf wedi mynegi pethau nad oeddwn yn eu deall, pethau rhyfeddol, tu hwnt i'm dirnad.

4

Yn awr gwrando, a gad i mi lefaru; fe holaf fi di, a chei dithau f'ateb.

5

Trwy glywed yn unig y gwyddwn amdanat, ond yn awr rwyf wedi dy weld 'm llygaid fy hun.

6

Am hynny rwyf yn fy ffieiddio fy hunan, ac yn edifarhau mewn llwch a lludw."

7

Ar l i'r ARGLWYDD lefaru'r geiriau hyn wrth Job, dywedodd yr ARGLWYDD wrth Eliffas y Temaniad, "Yr wyf yn ddig iawn wrthyt ti a'th ddau gyfaill am nad ydych wedi dweud yr hyn sy'n iawn amdanaf, fel y gwnaeth fy ngwas Job.

8

Yn awr cymerwch saith ych a saith hwrdd, ac ewch at fy ngwas Job, i offrymu poethoffrwm drosoch eich hunain. Fe wedda fy ngwas Job drosoch; gwrandawaf finnau arno, ac ni ddialaf arnoch am eich ffolineb, am ichwi beidio llefaru yn iawn amdanaf, fel y gwnaeth fy ngwas Job."

9

Yna aeth Eliffas y Temaniad, Bildad y Suhiad a Soffar y Naamathiad, a gwneud fel y gorchmynnodd yr ARGLWYDD iddynt; a gwrandawodd yr ARGLWYDD ar Job.

10

Wedi i Job weddo dros ei gyfeillion, adferodd yr ARGLWYDD iddo ei lwyddiant, a rhoi'n l i Job ddwywaith yr hyn oedd ganddo o'r blaen.

11

Yna aeth ei frodyr a'i chwiorydd i gyd, a'r holl gyfeillion oedd ganddo gynt, i fwyta gydag ef yn ei du375?, ac i'w gysuro a'i ddiddanu am y drwg a ddygodd yr ARGLWYDD arno. A rhoddodd pob un ohonynt ddarn arian a modrwy aur iddo.

12

Bendithiodd yr ARGLWYDD ddiwedd oes Job yn fwy na'i dechrau: yr oedd ganddo bedair mil ar ddeg o ddefaid, chwe mil o gamelod, mil o fustych a mil o asennod.

13

Hefyd yr oedd ganddo saith mab a thair merch.

14

Enwodd yr hynaf ohonynt yn Jemima, yr ail yn Cesia, a'r drydedd yn Cerenhapuch.

15

Nid oedd merched prydferthach na merched Job drwy'r holl wlad, a rhoes Job etifeddiaeth iddynt hwy yn ogystal ag i'w brodyr.

16

Bu Job fyw gant a deugain o flynyddoedd ar l hyn, a chafodd weld ei blant a phlant ei blant hyd at bedair cenhedlaeth.

17

Bu farw Job yn hen iawn, mewn gwth o oedran.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004