Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Job 36

1

Aeth Elihu ymlaen i ddweud:

2

"Aros ychydig, imi gael dangos iti fod eto eiriau i'w dweud dros Dduw.

3

Yr wyf yn tynnu fy ngwybodaeth o bell, i dystio bod fy Ngwneuthurwr yn gyfiawn.

4

Yn wir nid yw fy ngeiriau'n gelwydd; un diogel ei wybodaeth sydd o'th flaen.

5

Edrych yma, Duw yw'r Un Cadarn; nid yw'n anystyriol, eithr mawr a chadarn yw mewn deall.

6

Nid yw'n gadael i'r drygionus gael byw, ond fe gynnal achos y gwan.

7

Ni thry ei olwg oddi ar y cyfiawn, ond gyda brenhinoedd ar orsedd cnt eistedd am byth, a llwyddo.

8

Os rhwymir hwy mewn cadwynau, a'u dal mewn gefynnau gofid,

9

yna fe ddengys iddynt eu gweithred a'u trosedd, am iddynt fod yn ffroenuchel.

10

Rhydd rybudd iddynt am ddisgyblaeth, a dywed wrthynt am droi oddi wrth eu drygioni.

11

Os gwrandawant, a bod yn ufudd, fe gnt dreulio'u dyddiau mewn llwyddiant, a'u blynyddoedd mewn hyfrydwch.

12

Os gwrthodant wrando, difethir hwy gan gleddyf, a darfyddant heb ddysgu dim.

13

"Y mae'r rhai annuwiol yn ennyn dig, ac ni cheisiant gymorth mewn caethiwed.

14

Y maent yn marw'n ifanc, wedi treulio'u bywyd gyda phuteinwyr cysegr.

15

Fe wareda ef y rhai trallodus trwy eu gofid, a'u dysgu trwy orthrymder.

16

"Er iddo geisio dy ddenu oddi wrth ofid, a'th ddwyn o le cyfyng i ehangder, a hulio dy fwrdd phob braster,

17

yr wyt yn llawn o farn ar y drygionus, wedi dy feddiannu gan farn a chyfiawnder.

18

Gwylia rhag cael dy hudo gan ddigonedd, a phaid gadael i faint y rhodd dy ddenu.

19

A fydd dy gyfoeth yn dy helpu mewn cyfyngder, neu holl adnoddau dy nerth?

20

Paid dyheu am y nos, pan symudir pobloedd o'u lle.

21

Gwylia rhag troi at ddrygioni, oherwydd dewisi hyn yn hytrach na gofid.

22

Sylwa mor aruchel yw Duw yn ei nerth; pwy sydd yn dysgu fel y gwna ef?

23

Pwy a wylia arno yn ei ffordd? a phwy a ddywed, 'Yr wyt yn gwneud yn anghyfiawn'?

24

"Cofia di ganmol ei waith, y gwaith y canodd pobl amdano.

25

Y mae pawb yn edrych arno, ac yn ei weld o bell.

26

Cofia fod Duw yn fawr, y tu hwnt i ddeall, a'i flynyddoedd yn ddirifedi.

27

Y mae'n cronni'r defnynnau du373?r, ac yn eu dihidlo'n law mn fel tarth;

28

fe'u tywelltir o'r cymylau, i ddisgyn yn gawodydd ar bobl.

29

A ddeall neb daeniad y cwmwl, a'r tyrfau sydd yn ei babell?

30

Edrych fel y taena'i darth o'i gwmpas, ac y cuddia waelodion y mr.

31

'r rhain y diwalla ef y bobloedd, a rhoi iddynt ddigonedd o fwyd.

32

Deil y mellt yn ei ddwylo, a'u hanelu i gyrraedd eu nod.

33

Dywed ei drwst amdano, fod angerdd ei lid yn erbyn drygioni.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004