Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Job 30

1

"Ond yn awr y maent yn chwerthin am fy mhen, ie, rhai sy'n iau na mi, rhai na buaswn yn ystyried eu tadau i'w gosod gyda'm cu373?n defaid.

2

Pa werth yw cryfder eu dwylo i mi, gan fod eu hegni wedi diflannu?

3

Yn amser angen a newyn y maent yn ddifywyd, yn crafu yn y tir sych a diffaith.

4

Casglant yr hocys a dail y prysglwyn a gwraidd y banadl i'w cadw eu hunain yn gynnes.

5

Erlidir hwy o blith pobl, a chodir llais yn eu herbyn fel yn erbyn lleidr.

6

Gwneir iddynt drigo yn agennau'r nentydd, ac mewn tyllau yn y ddaear a'r creigiau.

7

Y maent yn nadu o ganol y perthi; closiant at ei gilydd o dan y llwyni.

8

Pobl ynfyd a dienw ydynt; fe'u gyrrwyd allan o'r tir.

9

"Ond yn awr myfi yw testun eu gwatwargerdd; yr wyf yn destun gwawd iddynt.

10

Ffieiddiant fi a chadw draw oddi wrthyf, ac nid yw'n ddim ganddynt boeri yn fy wyneb.

11

Pan ryddha ef raff a'm cystuddio, taflant hwythau'r enfa yn fy ngu373?ydd.

12

Cyfyd y dihirod yn f'erbyn ar y dde; gorfodant fi i gerdded ymlaen, ac yna codant rwystrau imi ar y ffyrdd.

13

Maluriant fy llwybrau, ychwanegant at f'anffawd, ac nid oes neb yn eu rhwystro.

14

Dnt arnaf fel trwy fwlch llydan; rhuthrant trwy ganol y dinistr.

15

Daeth dychryniadau arnaf; gwasgerir fy urddas fel gan wynt; diflannodd fy llwyddiant fel cwmwl.

16

"Yn awr llewygodd fy ysbryd, cydiodd dyddiau cystudd ynof.

17

Dirboenir f'esgyrn drwy'r nos, ac ni lonydda fy nghnofeydd.

18

Cydiant yn nerthol yn fy nillad, a gafael ynof wrth goler fy mantell.

19

Taflwyd fi i'r llaid, ac ystyrir fi fel llwch a lludw.

20

Gwaeddaf arnat am gymorth, ond nid wyt yn f'ateb; safaf o'th flaen, ond ni chymeri sylw ohonof.

21

Yr wyt wedi troi'n greulon tuag ataf, ac yr wyt yn ymosod arnaf 'th holl nerth.

22

Fe'm codi i fyny i farchogaeth y gwynt, a'm bwrw yma ac acw i ddannedd y storm.

23

Gwn yn sicr mai i farwolaeth y'm dygi, i'r lle a dynghedwyd i bob un byw.

24

"Onid yw un dan adfeilion yn estyn allan ei law ac yn gweiddi am ymwared yn ei ddinistr?

25

Oni wylais dros yr un yr oedd yn galed arno, a gofidio dros y tlawd?

26

Eto pan obeithiais i am ddaioni, daeth drwg; pan ddisgwyliais am oleuni, dyna dywyllwch.

27

Y mae cyffro o'm mewn; ni chaf lonydd, daeth dyddiau gofid arnaf.

28

Af o gwmpas yn groenddu, ond nid gan wres haul; codaf i fyny yn y gynulleidfa i ymbil am gymorth.

29

Yr wyf yn frawd i'r siacal, ac yn gyfaill i'r estrys.

30

Duodd fy nghroen, a llosgodd f'esgyrn gan wres.

31

Aeth fy nhelyn i'r cywair lleddf, a'm ffliwt i seinio galar.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004