Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Job 17

1

"Llesgaodd fy ysbryd, ciliodd fy nyddiau; beddrod fydd fy rhan.

2

Yn wir y mae gwatwarwyr o'm cwmpas; pyla fy llygaid wrth iddynt wawdio.

3

"Gosod dy hun yn feichiau drosof; pwy arall a rydd wystl ar fy rhan?

4

Oherwydd iti gadw eu calon rhag deall, ni fydd i ti eu dyrchafu.

5

Pan fydd rhywun yn gwenieithu ei gyfeillion, bydd llygaid ei blant yn pylu.

6

"Gwnaeth fi'n ddihareb i'r bobl; yr wyf yn un y maent yn poeri arno.

7

Pylodd fy llygaid o achos gofid; aeth fy nghorff i gyd fel cysgod.

8

Synna'r cyfiawn at y fath beth, a ffyrniga'r uniawn yn erbyn yr annuwiol.

9

Fe geidw'r cyfiawn at ei ffordd, a bydd y gln ei ddwylo yn ychwanegu nerth.

10

Pe baech i gyd yn rhoi ailgynnig, eto ni chawn neb doeth yn eich plith.

11

"Ciliodd fy nyddiau; methodd f'amcanion a dyhead fy nghalon.

12

Gwnnt y nos yn ddydd dewisant weld goleuni er gwaethaf y tywyllwch.

13

Pa obaith sydd gennyf? Sheol fydd fy nghartref; cyweiriaf fy ngwely yn y tywyllwch;

14

dywedaf wrth y pwll, 'Ti yw fy nhad', ac wrth lyngyr, 'Fy mam a'm chwaer'.

15

Ble, felly, y mae fy ngobaith? A phwy a wl obaith imi?

16

Oni ddisgyn y rhai hyn i Sheol? Onid awn i gyd i'r llwch?"

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004