Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Job 14

1

"Y mae pob un a anwyd o wraig yn fyr ei oes ac yn llawn helbul.

2

Y mae fel blodeuyn yn tyfu ac yna'n gwywo; diflanna fel cysgod ac nid erys.

3

A roi di sylw i un fel hyn, a'i ddwyn ef i farn gyda thi?

4

Pwy a gaiff lendid allan o aflendid? Neb!

5

Gan fod terfyn i'w ddyddiau, a chan iti rifo'i fisoedd, a gosod iddo ffin nas croesir,

6

yna tro oddi wrtho fel y caiff lonydd, fel gwas cyflog yn mwynhau ei ddiwrnod gwaith.

7

"Er i goeden gael ei thorri, y mae gobaith iddi ailflaguro, ac ni pheidia ei blagur thyfu.

8

Er i'w gwraidd heneiddio yn y ddaear, ac i'w boncyff farweiddio yn y pridd,

9

pan synhwyra ddu373?r fe adfywia, ac fe flagura fel planhigyn ifanc.

10

Ond pan fydd rhywun farw, 'n ddi-nerth, a phan rydd ei anadl olaf, nid yw'n bod mwyach.

11

Derfydd y du373?r o'r llyn; disbyddir a sychir yr afon;

12

felly'r meidrol, fe orwedd ac ni chyfyd, ni ddeffry tra pery'r nefoedd, ac nis cynhyrfir o'i gwsg.

13

O na bait yn fy nghuddio yn Sheol, ac yn fy nghadw o'r golwg nes i'th lid gilio, a phennu amser arbennig imi, a'm dwyn i gof!

14

(Pan fydd meidrolyn farw, a gaiff ef fyw drachefn?) Yna fe obeithiwn holl ddyddiau fy llafur, hyd nes i'm rhyddhad ddod.

15

Gelwit arnaf, ac atebwn innau; hiraethit am waith dy ddwylo.

16

Yna cedwit gyfrif o'm camre, heb wylio fy mhechod;

17

selid fy nhrosedd mewn cod, a chuddid fy nghamwedd.

18

"Ond, fel y diflanna'r mynydd sy'n llithro, ac fel y symud y graig o'i lle,

19

ac fel y treulir y cerrig gan ddyfroedd, ac y golchir ymaith bridd y ddaear gan lifogydd, felly y gwnei i obaith meidrolyn ddiflannu.

20

Parhei i'w orthrymu nes derfydd; newidi ei wedd, a'i ollwng.

21

Pan anrhydeddir ei blant, ni u373?yr; pan ddarostyngir hwy, ni sylwa.

22

Ei gnawd ei hun yn unig sy'n ei boeni, a'i fywyd ei hun sy'n ei ofidio."

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004