Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

2 Cronicl 22

1

Gwnaeth trigolion Jerwsalem ei fab ieuengaf Ahaseia yn frenin yn lle Jehoram, oherwydd yr oedd yr ymosodwyr a ddaeth i'r gwersyll gyda'r Arabiaid wedi lladd pob un o'r meibion hynaf. Dyna sut y daeth Ahaseia fab Jehoram, brenin Jwda, i'r orsedd.

2

Dwy a deugain oed oedd Ahaseia pan ddaeth yn frenin, a theyrnasodd yn Jerwsalem am flwyddyn.

3

Athaleia oedd enw ei fam, wyres Omri. Dilynodd yntau hefyd yr un llwybr thu375? Ahab, oherwydd yr oedd ei fam yn ei arwain i wneud drwg.

4

Gwnaeth yr hyn oedd ddrwg yng ngolwg yr ARGLWYDD, yn union fel y gwnaeth tu375? Ahab; oherwydd ar l marw ei dad hwy oedd yn ei gynghori, er mawr niwed iddo.

5

Fe gymerodd eu cyngor hwy, ac aeth gyda Joram fab Ahab, brenin Israel, i ryfel yn erbyn Hasael brenin Syria yn Ramoth-gilead.

6

Ond anafodd y Syriaid Joram a chiliodd yntau i Jesreel i geisio gwellhad o'r clwyfau a gafodd yn Rama yn y frwydr yn erbyn Hasael brenin Syria. A daeth Ahaseia fab Jehoram, brenin Jwda, i edrych am Joram fab Ahab yn Jesreel am ei fod yn glaf.

7

Penderfynodd Duw ddinistrio Ahaseia wrth iddo ymweld Jehoram. Pan gyrhaeddodd Ahaseia, aeth allan gyda Jehoram yn erbyn Jehu fab Nimsi, a eneiniwyd gan yr ARGLWYDD i ddifodi tu375? Ahab.

8

Fel yr oedd Jehu yn cosbi tu375? Ahab, daeth o hyd i dywysogion Jwda a meibion brodyr Ahaseia, a fu'n gwasanaethu Ahaseia, ac fe'u lladdodd.

9

Yna aeth i chwilio am Ahaseia. Daliwyd Ahaseia yn cuddio yn Samaria, a chafodd ei ddwyn at Jehu a'i roi i farwolaeth. Claddwyd ef mewn bedd, oherwydd dywedasant, "Yr oedd yn u373?yr i Jehosaffat, a geisiodd yr ARGLWYDD 'i holl galon." Felly nid oedd neb o du375? Ahaseia yn ddigon grymus i deyrnasu.

10

Pan welodd Athaleia, mam Ahaseia, fod ei mab wedi marw, aeth ati i ddifodi holl linach frenhinol tu375? Jwda.

11

Ond cymerwyd Jehoas fab Ahaseia gan Jehoseba, merch y brenin, a'i ddwyn yn ddirgel o blith plant y brenin, a oedd i'w lladd, a'i roi ef a'i famaeth mewn ystafell wely. Felly y cuddiwyd ef rhag Athaleia, fel na allai ei ladd, gan Jehoseba, merch y Brenin Jehoram, gwraig Jehoiada yr offeiriad, oherwydd yr oedd hi'n chwaer i Ahaseia.

12

A bu ynghadw gyda hwy yn nhu375? Dduw am chwe blynedd, tra oedd Athaleia'n rheoli'r wlad.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004