Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

1 Cronicl 8

1

Benjamin oedd tad Bela ei gyntafanedig, Asbel yr ail, ac Ahara y trydydd,

2

Noha y pedwerydd, a Raffa y pumed.

3

Meibion Bela: Adar, Gera, Abihud,

4

Abisua, Naaman, Ahoa,

5

Gera, Seffuffan a Huram.

6

Dyma feibion Ehud, a oedd yn bennau-teuluoedd preswylwyr Geba, ac a gaethgludwyd i Manahath:

7

Naaman, Aheia a Gera a fu'n gyfrifol am y gaethglud, ac ef oedd tad Ussa ac Ahihud.

8

Ef hefyd oedd tad Saharaim, a anwyd iddo yng ngwlad Moab ar l iddo anfon ymaith ei wragedd Husim a Baara.

9

O Hodes ei wraig ganwyd iddo Jobab, Sibia, Mesa, Malcham,

10

Jeus, Sabia, Mirma. Dyma ei feibion ef, pennau-teuluoedd i gyd.

11

O Husim ganwyd iddo Ahitub ac Elpaal.

12

Meibion Elpaal: Eber, Misam, Samed, a adeiladodd Ono, a Lod a'i phentrefi;

13

Bereia a Sema, pennau-teuluoedd preswylwyr Ajalon, a fu'n ymlid trigolion Gath;

14

Aho, Sasac, Jeremoth,

15

Sebadeia, Arad, Ader,

16

Michael, Ispa, Joha, meibion Bereia;

17

Sebadeia, Mesulam, Heseci, Heber,

18

Ismerai, Jesla, Jobab, meibion Elpaal;

19

Jacim, Sichri, Sabdi,

20

Elienai, Silthai, Eliel,

21

Adaia, Beraia, Simrath, meibion Simei;

22

Ispan, Heber, Eliel,

23

Abdon, Sichri, Hanan,

24

Hananeia, Elam, Antotheia,

25

Iffedeia, Penuel, meibion Sasac;

26

Samserai, Sehareia, Athaleia,

27

Jareseia, Eleia, Sichri, meibion Jeroham.

28

Yr oedd y rhain yn byw yn Jerwsalem ac yn bennau-teuluoedd a phenaethiaid yn l eu rhestrau.

29

Yr oedd tad Gibeon yn byw yn Gibeon; enw ei wraig oedd Maacha,

30

a'i gyntafanedig Abdon, ac yna Sur, Cis, Baal, Nadab,

31

Gedor, Aho, Sacher,

32

a Micloth tad Simea; yr oeddent yn byw gyda'u perthnasau yn Jerwsalem.

33

Ner oedd tad Cis, Cis oedd tad Saul, a Saul oedd tad Jonathan, Malcisua, Abinadab ac Esbaal.

34

Mab Jonathan oedd Meribaal; a Meribaal oedd tad Micha.

35

Meibion Micha: Pithon, Melech, Tarea ac Ahas.

36

Ahas oedd tad Jehoada, Jehoada oedd tad Alemeth, Asmafeth a Simri; Simri oedd tad Mosa;

37

Mosa oedd tad Binea; Raffa oedd ei fab ef, Eleasa ei fab yntau, Asel ei fab yntau.

38

Yr oedd gan Asel chwech o feibion, a'u henwau oedd: Asricam, Bocheru, Ismael, Seareia, Obadeia a Hanan. Hwy oedd meibion Asel.

39

Meibion Esec ei frawd ef oedd Ulam ei gyntafanedig, Jehus yr ail, Eliffelet y trydydd.

40

Yr oedd meibion Ulam yn ddynion abl ac yn saethyddion, ac yr oedd ganddynt gant a hanner o feibion ac wyrion. Yr oedd y rhain i gyd yn feibion Benjamin.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004