Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

1 Cronicl 24

1

Dyma ddosbarthiadau meibion Aaron. Meibion Aaron: Nadab, Abihu, Eleasar ac Ithamar.

2

Bu farw Nadab ac Abihu yn ddi-blant, a'u tad eto'n fyw; felly daeth Eleasar ac Ithamar yn offeiriaid.

3

Gyda chymorth Sadoc o feibion Eleasar ac Ahimelech o feibion Ithamar, gosododd Dafydd hwy yn eu swyddi ar gyfer eu gwasanaeth.

4

Gan fod mwy o ddynion blaenllaw ymysg meibion Eleasar na meibion Ithamar, rhannwyd hwy fel hyn: o feibion Eleasar, un ar bymtheg o bennau-teuluoedd, ac o feibion Ithamar, wyth.

5

Dosbarthwyd y naill a'r llall trwy goelbren, gan fod swyddogion y cysegr a swyddogion Duw o blith meibion Eleasar a meibion Ithamar.

6

Cof-restrwyd eu henwau gan Semaia fab Nathaneel, ysgrifennydd o lwyth Lefi, yng ngu373?ydd y brenin, y swyddogion, Sadoc yr offeiriad, Ahimelech fab Abiathar, a phennau-teuluoedd yr offeiriaid a'r Lefiaid, a dewiswyd un teulu o feibion Eleasar ac un o feibion Ithamar.

7

Syrthiodd y coelbren cyntaf ar Jehoiarib, yr ail ar Jedaia,

8

y trydydd ar Harim, y pedwerydd ar Seorim,

9

y pumed ar Malcheia, y chweched ar Mijamin,

10

y seithfed ar Haccos, yr wythfed ar Abeia,

11

y nawfed ar Jesua, y degfed ar Sechaneia,

12

yr unfed ar ddeg ar Eliasib, y deuddegfed ar Jacim,

13

y trydydd ar ddeg ar Huppa, y pedwerydd ar ddeg ar Jesebeab,

14

y pymthegfed ar Bilga, yr unfed ar bymtheg ar Immer,

15

yr ail ar bymtheg ar Hesir, y deunawfed ar Affses,

16

y pedwerydd ar bymtheg ar Pethaheia, yr ugeinfed ar Jehesecel,

17

yr unfed ar hugain ar Jachin, yr ail ar hugain ar Gamul,

18

y trydydd ar hugain ar Delaia, y pedwerydd ar hugain ar Maaseia.

19

Swyddogaeth y rhain yn y gwasanaeth oedd dod i mewn i du375? Dduw yn l y drefn a osodwyd gan Aaron eu tad, fel y gorchmynnwyd iddo gan ARGLWYDD Dduw Israel.

20

Dyma weddill meibion Lefi. O feibion Amram: Subael; o feibion Subael: Jehdeia;

21

o Rehabia a'i feibion: Issia yn gyntaf;

22

o'r Ishariaid: Selomoth; o feibion Selomoth: Jahath.

23

Meibion Hebron: Jereia yn gyntaf, Amareia yn ail, Jahasiel yn drydydd a Jecameam yn bedwerydd.

24

O feibion Ussiel: Micha; o feibion Micha: Samir.

25

Brawd Micha oedd Issia. O feibion Issia: Sechareia.

26

Meibion Merari: Mahli a Musi. Meibion Jaasei: Beno.

27

Meibion Merari trwy Jaaseia: Beno, Soham, Saccur ac Ibri.

28

O Mahli: Eleasar, a oedd yn ddi-blant.

29

O Cis, meibion Cis: Jerahmeel.

30

Meibion Musi: Mahli, Eder a Jerimoth. Y rhain oedd y Lefiaid yn l eu teuluoedd.

31

Ac yn union fel y gwnaeth eu brodyr, meibion Aaron, fe fwriodd yr hen a'r ifanc goelbrennau yng ngu373?ydd y Brenin Dafydd, Sadoc, Ahimelech a phennau-teuluoedd yr offeiriaid a'r Lefiaid.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004