Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Genesis 36

1

Dyma genedlaethau Esau, hynny yw Edom.

2

Priododd Esau wragedd o blith merched Canaan, sef Ada merch Elon yr Hethiad, Oholibama merch Ana fab Sibeon yr Hefiad,

3

a Basemath merch Ismael a chwaer Nebaioth.

4

Ac i Esau esgorodd Ada ar Eliffas; esgorodd Basemath ar Reuel;

5

ac esgorodd Oholibama ar Jeus, Jalam a Cora. Dyma feibion Esau a anwyd iddo yng ngwlad Canaan.

6

Cymerodd Esau ei wragedd, ei feibion a'i ferched, a phob aelod o'i deulu, ei wartheg a'i holl anifeiliaid, a'r holl feddiant a gafodd yng ngwlad Canaan, ac aeth draw i wlad Seir oddi wrth ei frawd Jacob.

7

Yr oedd eu cyfoeth mor fawr fel na allent gyd-fyw, ac ni allai'r wlad lle'r oeddent yn byw eu cynnal o achos eu hanifeiliaid.

8

Felly arhosodd Esau, hynny yw Edom, ym mynydd-dir Seir.

9

Dyma genedlaethau Esau, tad yr Edomiaid ym mynydd-dir Seir.

10

Dyma enwau meibion Esau: Eliffas fab Ada gwraig Esau, Reuel fab Basemath gwraig Esau.

11

A meibion Eliffas oedd Teman, Omar, Seffo, Gatam a Cenas.

12

Yr oedd Timna yn wraig ordderch i Eliffas fab Esau, ac i Eliffas esgorodd ar Amalec. Dyna ddisgynyddion Ada gwraig Esau.

13

Meibion Reuel oedd Nahath, Sera, Samma a Missa. Dyna ddisgynyddion Basemath gwraig Esau.

14

Dyma feibion Oholibama, merch Ana fab Sibeon, gwraig Esau: i Esau esgorodd ar Jeus, Jalam a Cora.

15

Dyma benaethiaid disgynyddion Esau: meibion Eliffas, mab hynaf Esau, y penaethiaid Teman, Omar, Seffo, Cenas,

16

Cora, Gatam ac Amalec. Dyna benaethiaid Eliffas yng ngwlad Edom; meibion Ada oeddent.

17

Yna meibion Reuel fab Esau: y penaethiaid Nahath, Sera, Samma a Missa. Dyna benaethiaid Reuel yng ngwlad Edom; meibion Basemath gwraig Esau oeddent.

18

Yna meibion Oholibama gwraig Esau: y penaethiaid Jeus, Jalam a Cora. Dyna'r penaethiaid a anwyd i Oholibama merch Ana, gwraig Esau.

19

Dyna ddisgynyddion Esau, hynny yw Edom, a dyna'u penaethiaid.

20

Dyma feibion Seir yr Horiad, preswylwyr y wlad: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana,

21

Dison, Eser a Disan. Dyna benaethiaid yr Horiaid, meibion Seir yng ngwlad Edom.

22

Hori a Hemam oedd meibion Lotan, a Timna oedd ei chwaer.

23

Dyma feibion Sobal: Alfan, Manahath, Ebal, Seffo ac Onam.

24

Dyma feibion Sibeon: Aia ac Ana. Hwn yw'r Ana a ddaeth o hyd i ddu373?r yn y diffeithwch wrth wylio asynnod ei dad Sibeon.

25

Dyma blant Ana: Dison ac Oholibama ferch Ana.

26

Dyma feibion Dison: Hemdan, Esban, Ithran a Ceran.

27

Dyma feibion Eser: Bilhan, Saafan ac Acan.

28

Dyma feibion Disan: Us ac Aran.

29

Dyma benaethiaid yr Horiaid: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana,

30

Dison, Eser a Disan. Dyna benaethiaid yr Horiaid yn l eu tylwythau yng ngwlad Seir.

31

Dyma'r brenhinoedd a fu'n teyrnasu yng ngwlad Edom, cyn i'r Israeliaid gael brenin.

32

Teyrnasodd Bela fab Beor yn Edom, a Dinhaba oedd enw ei ddinas.

33

Pan fu farw Bela, teyrnasodd Jobab fab Sera o Bosra yn ei le.

34

Pan fu farw Jobab, teyrnasodd Husam o wlad y Temaniaid yn ei le.

35

Pan fu farw Husam, teyrnasodd Hadad fab Bedad yn ei le, ac ymosododd ef ar Midian yng ngwlad Moab; Afith oedd enw ei ddinas.

36

Pan fu farw Hadad, teyrnasodd Samla o Masreca yn ei le.

37

Pan fu farw Samla, teyrnasodd Saul o Rehoboth-ger-Ewffrates yn ei le.

38

Pan fu farw Saul, teyrnasodd Baal-hanan fab Achbor yn ei le.

39

Pan fu farw Baal-hanan fab Achbor, teyrnasodd Hadar yn ei le; Pau oedd enw ei ddinas. Mehetabel merch Matred, merch Mesahab, oedd enw ei wraig.

40

Dyma enwau penaethiaid Esau, yn l eu llwythau a'u hardaloedd, wrth eu henwau: Timna, Alfa, Jetheth,

41

Oholibama, Ela, Pinon,

42

Cenas, Teman, Mibsar,

43

Magdiel ac Iram. Dyna benaethiaid Edom, hynny yw Esau tad yr Edomiaid, yn l lle'r oeddent yn byw yn y wlad yr oeddent yn ei meddiannu.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004