Lựa chọn Kinh Thánh
Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2002

Thánh Thi 12

1

Lạy CHÚA, xin giải cứu chúng tôi.Vì người kính sợ Chúa không còn nữa,Và kẻ trung tín biến mất giữa vòng loài người.

2

Người ta nói dối lẫn nhau.Chúng là người hai lòng, nói bằng môi dua nịnh.

3

Nguyện CHÚA cắt hết môi dua nịnh,Lưỡi khoe khoang.

4

Tức là kẻ nói rằng: chúng ta sẽ thắng nhờ miệng lưỡi.Môi miệng là của chúng ta, ai sẽ là Chúa chúng ta?

5

Vì kẻ khốn cùng bị bóc lột,Người thiếu thốn rên siết.Chính Ta sẽ đứng dậy, CHÚA phán:Ta sẽ đặt người nơi an toàn, là nơi người mong muốn.

6

Lời CHÚA là lời trong sạch.Như bạc luyện trong lò nung bằng đất,Tinh luyện đến bảy lần.

7

Lạy CHÚA, chính Ngài canh giữ người khốn cùng.Ngài bảo vệ người khỏi thế hệ này cho đến đời đời.

8

Kẻ ác dạo quanh bốn phíaKhi điều ác được tôn cao giữa vòng loài người.

Vietnamese Bible 2002
Copyright Arms of Hope 2002