Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2002

Thánh Thi 113

1

Ha-lê-lu-gia!Hỡi các tôi tớ CHÚA, hãy ca ngợi,Hãy ca ngợi danh CHÚA.

2

Danh của CHÚA đáng được ca tụngTừ nay cho đến đời đời.

3

Từ đông sang tây,Danh CHÚA đáng được ca ngợi.

4

CHÚA cao cả hơn tất cả các nước;Vinh quang của Ngài cao hơn các tầng trời.

5

Ai giống như CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta?Đấng ngự trên cao.

6

Ngài cúi xuống xem xét trời và đất.

7

Ngài nâng đỡ kẻ nghèo khổ lên khỏi bụi tro;Ngài nhấc người khốn khó lên khỏi rác rến.

8

Ngài đặt họ ngồi chung với các hoàng tử,Cùng các hoàng tử của dân Ngài.

9

Ngài làm người đàn bà hiếm muộn trong nhàThành bà mẹ vui vẻ với đàn con.Ha-lê-lu-gia!

Vietnamese Bible 2002
Copyright Arms of Hope 2002