A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2002

Thánh Thi 113

1

  Ha-lê-lu-gia!Hỡi các tôi tớ CHÚA, hãy ca ngợi,Hãy ca ngợi danh CHÚA.

2

  Danh của CHÚA đáng được ca tụngTừ nay cho đến đời đời.

3

  Từ đông sang tây,Danh CHÚA đáng được ca ngợi.

4

  CHÚA cao cả hơn tất cả các nước;Vinh quang của Ngài cao hơn các tầng trời.

5

  Ai giống như CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta?Đấng ngự trên cao.

6

  Ngài cúi xuống xem xét trời và đất.

7

  Ngài nâng đỡ kẻ nghèo khổ lên khỏi bụi tro;Ngài nhấc người khốn khó lên khỏi rác rến.

8

  Ngài đặt họ ngồi chung với các hoàng tử,Cùng các hoàng tử của dân Ngài.

9

  Ngài làm người đàn bà hiếm muộn trong nhàThành bà mẹ vui vẻ với đàn con.Ha-lê-lu-gia!

Vietnamese Bible 2002
Copyright Arms of Hope 2002