Lựa chọn Kinh Thánh
Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2002

Thánh Thi 11

1

Tôi ẩn náu mình nơi CHÚA.Sao các người nói cùng linh hồn ta:Hãy trốn lên núi ngươi như chim.

2

Vì kìa kẻ ác giương cung,Tra tên vào dây cung.Từ trong bóng tối,Bắn người ngay thẳng.

3

Nếu nền móng bị phá hủy,Thì người công chính sẽ làm sao?

4

CHÚA ở trong đền thánh Ngài;CHÚA ngự trên trời.Mắt Ngài quan sát,Mí mắt Ngài dò xét loài người.

5

CHÚA thử người công chính,Nhưng lòng Ngài ghét kẻ ácVà kẻ ưa điều hung bạo.

6

Ngài sẽ đổ than hồng và diêm sinh trên kẻ ác.Ngọn gió nóng bỏng sẽ là phần chúng nó.

7

Vì CHÚA là công chính.Ngài yêu điều công chính.Người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài.

Vietnamese Bible 2002
Copyright Arms of Hope 2002