Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2002
← 833

Sáng Thế 834

835 →
Vietnamese Bible 2002
Copyright Arms of Hope 2002