Lựa chọn Kinh Thánh
Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 57

1

Thượng Đế ôi, xin thương xót tôi, đoái đến tôi vì tôi chạy đến xin Ngài che chở. Xin cho tôi núp dưới bóng cánh Chúa cho đến lúc tai họa qua đi.

2

Tôi kêu cầu cùng Thượng Đế Chí Cao, Đấng thực hiện mọi điều cho tôi.

3

Từ thiên đàng Ngài cứu giúp tôi. Ngài trừng phạt kẻ rượt đuổi tôi. Xê-la Sai tình yêu và sự chân thật Ngài đến cùng tôi.

4

Kẻ thù tôi vây quanh tôi như sư tử. Tôi phải nằm giữa đám sư tử. Răng chúng nó nhọn như lưỡi giáo và mũi tên, lưỡi chúng nó sắc bén như gươm.

5

Thượng Đế cao cả hơn các từng trời; sự oai nghiêm Ngài bao trùm cả đất.

6

Chúng giăng bẫy cho tôi sập. Chúng đào hố trên lối đi tôi, nhưng chính chúng lại té xuống đó. Xê-la

7

Thượng Đế ôi, tôi đã sẵn sàng cả linh hồn và tấm lòng, để hát ca ngợi Ngài.

8

Linh hồn ơi, hãy thức dậy. Tôi sẽ đánh thức bình minh. Đờn cầm và đờn sắt ơi, hãy tỉnh giấc!

9

Lạy Chúa, tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa muôn dân; Tôi sẽ hát ca ngợi Ngài giữa các nước.

10

Tình yêu cao cả của Chúa vượt trên các từng trời; chân lý Ngài vút đến tận mây xanh.

11

Lạy Chúa, Ngài vượt cao hơn các từng trời. Nguyện vinh hiển Ngài bao phủ khắp đất.

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center