Lựa chọn Kinh Thánh
Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 34

1

Tôi sẽ chúc tụng CHÚA luôn luôn; lời ca ngợi Ngài lúc nào cũng ở trên môi tôi.

2

Toàn thân tôi là bài ca tôn vinh CHÚA. Những người nghèo khổ sẽ nghe và vui mừng.

3

Hãy cùng tôi tôn vinh Thượng Đế, chúng ta hãy chung nhau ca ngợi danh Ngài.

4

Khi tôi kêu cứu cùng Thượng Đế, thì Ngài đáp lời tôi. Ngài giải cứu tôi khỏi những điều làm tôi sợ hãi.

5

Ai kêu xin CHÚA thì vui mừng, không bao giờ bị sỉ nhục.

6

Kẻ khốn cùng nầy kêu cầu thì CHÚA nghe và giải cứu người khỏi mọi gian nan.

7

Thiên sứ của Thượng Đế đóng trại quanh những người kính sợ Ngài và giải cứu họ.

8

Hãy nếm biết CHÚA tốt lành biết bao. Phúc cho ai tin cậy Ngài.

9

Hỡi những người thuộc về CHÚA hãy kính sợ Ngài! Những ai kính sợ CHÚA không hề thiếu thốn gì hết.

10

Sư tử có lúc ốm yếu vì thiếu mồi, nhưng những ai trông cậy nơi CHÚA sẽ luôn luôn nhận được điều tốt lành.

11

Các con ơi, hãy đến nghe ta. Ta sẽ dạy các con biết cách thờ phụng Thượng Đế.

12

Các con hãy làm điều đó thì sẽ sống phước hạnh và vui thỏa.

13

Đừng nói xấu cũng đừng nói dối.

14

Hãy tránh điều ác, làm điều lành. Tìm sự hoà bình mà theo đuổi.

15

CHÚA nhìn thấy người ngay thẳng, Ngài nghe lời cầu nguyện của họ.

16

Nhưng Ngài nghịch lại kẻ làm điều ác; Ngài khiến thế gian không còn nhớ đến chúng nữa.

17

Người ngay lành kêu xin cùng CHÚA, Ngài liền nghe và giải cứu họ khỏi cảnh khổ.

18

CHÚA ở cạnh những người có lòng tan vỡ và nâng đỡ những người lụn bại tinh thần.

19

Người ngay thẳng có thể gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nhưng CHÚA giúp người thoát khỏi hết.

20

Ngài giữ gìn các xương cốt người, chẳng một cái nào bị gãy.

21

Điều ác sẽ giết kẻ ác; những kẻ ghét người ngay thẳng sẽ bị kết tội.

22

Nhưng CHÚA giải cứu mạng sống tôi tớ Ngài; chẳng ai tin cậy Ngài mà bị kết tội.

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center