Lựa chọn Kinh Thánh
Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 28

1

Lạy CHÚA là Khối Đá tôi, tôi kêu cứu cùng Ngài. Xin đừng làm ngơ. Nếu Ngài làm thinh thì tôi sẽ giống như kẻ đi xuống huyệt.

2

Xin nghe lời khẩn nguyện tôi, khi tôi kêu Ngài cứu giúp, lúc tôi giơ tay hướng về Ngài trong đền thánh Ngài.

3

Xin đừng lôi tôi đi chung với kẻ ác, cùng những kẻ xấu xa; là kẻ ngoài miệng nói hòa bình cùng người láng giềng mà trong lòng thì âm mưu ác.

4

Xin CHÚA phạt chúng nó cho xứng với điều ác chúng làm. Vì những hành vi gian tà của chúng, xin hãy báo trả chúng cho tương xứng.

5

Chúng chẳng hề biết những việc Ngài làm hay những gì Ngài tạo nên. Cho nên Ngài hất chúng nó xuống, không thèm đỡ dậy.

6

Hãy ca ngợi Thượng Đế vì Ngài nghe tiếng kêu cứu của tôi.

7

CHÚA là sức mạnh và là cái khiên che chở tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài, Ngài liền giúp tôi. Tôi vui mừng hát ca ngợi Ngài.

8

CHÚA ban sức mạnh cho dân Ngài; Ngài giải cứu người được chọn lựa của Ngài.

9

Xin hãy cứu dân CHÚA và ban phúc lành cho những người thuộc về Ngài. Xin chăn giữ và chăm sóc họ đời đời.

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center