Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2011
← 146

Thánh Thi 147

148 →
1

Hãy ca ngợi Chúa! Hãy nên ca tụng Thượng Đế chúng ta vì đó là điều tốt lành. Ngài đáng được chúng ta ca ngợi.

2

Chúa xây dựng lại Giê-ru-sa-lem, Ngài mang các tù nhân Ít-ra-en trở về.

3

Ngài hàn gắn lại những tấm lòng tan vỡ, băng bó các vết thương họ.

4

Ngài đếm các ngôi sao và đặt từng tên cho chúng.

5

Chúa chúng ta vô cùng vĩ đại và quyền năng. Sự thông hiểu Ngài thật vô hạn.

6

Ngài bênh vực người khiêm nhường, nhưng xô kẻ ác té xuống đất.

7

Hãy ca ngợi Chúa; khảy đờn cầm mà chúc tụng Ngài.

8

Ngài phủ mây đầy bầu trời, sai mưa tưới đất và khiến cỏ mọc phủ các đồi núi.

9

Ngài ban thức ăn cho súc vật và các chim non kêu ríu rít.

10

Ngài không quan tâm đến sức mạnh của ngựa hay sức lực của con người.

11

Ngài hài lòng với người kính sợ Ngài, với những người tin cậy nơi tình yêu Ngài.

12

Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ca ngợi Chúa; Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ca ngợi Thượng Đế ngươi.

13

Ngài củng cố các cửa thành ngươi, ban phước cho các con cái sống trong thành ngươi.

14

Ngài ban hòa bình cho xứ ngươi và cho ngươi đầy dẫy ngũ cốc tốt nhất.

15

Ngài ra lệnh cho đất, nó liền vâng lời Ngài.

16

Ngài trải tuyết ra như lông chiên và rải sương tuyết ra như tro.

17

Ngài rắc mưa đá xuống như sỏi. Không ai chịu nổi luồng gió lạnh của Ngài.

18

Rồi Ngài ra lệnh, tuyết giá liền tan. Ngài sai luồng gió đến, nước liền chảy.

19

Ngài ban mệnh lệnh cho Gia-cốp, và luật lệ cùng mệnh lệnh Ngài cho Ít-ra-en.

20

Không có quốc gia nào khác được ân huệ đó. Họ không biết luật lệ Ngài. Hãy ca ngợi Chúa!

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center