Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2011
← 107

Thánh Thi 108

109 →
1

Lạy Thượng Đế, lòng tôi ổn định. Linh hồn tôi sẽ hát ca ngợi Chúa.

2

Hỡi đờn sắt và đờn cầm, hãy tỉnh giấc! Tôi sẽ đánh thức bình minh dậy.

3

Chúa ôi, tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa các dân; tôn vinh Ngài trong các nước.

4

Tình yêu lớn lao của Ngài vượt trên các từng trời, chân lý Ngài cao vút đến mây xanh.

5

Lạy Thượng Đế, nguyền Ngài được tôn cao hơn các từng trời. Nguyện vinh quang Ngài lan tràn khắp đất.

6

Xin hãy trả lời chúng tôi qua quyền năng Ngài, để dân mà Chúa yêu được giải cứu.

7

Từ đền thánh Ngài Thượng Đế phán, “Sau khi thắng, ta sẽ chia Sê-chem và đo thung lũng Xu-cốt.

8

Ghi-lê-át và Ma-na-xe đều thuộc về ta. Ép-ra-im là mũ sắt ta. Giu-đa cầm cây trượng vàng ta.

9

Mô-áp là chậu ta rửa ráy. Ta ném giày dép ta ở Ê-đôm. Ta reo hò đắc thắng trên Phi-li-tin.”

10

Ai sẽ đưa tôi đến thành có vách kiên cố? Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm?

11

Chính là Thượng Đế, Đấng đã từ bỏ chúng tôi; Ngài không còn ra trận với đạo quân chúng tôi nữa.

12

Xin hãy giúp chúng tôi đánh quân thù. Sự giúp đỡ loài người thật vô dụng,

13

nhưng nhờ Thượng Đế giúp, chúng tôi có thể chiến thắng quân thù. Ngài sẽ đánh bại kẻ thù chúng tôi.

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center