Вибір Біблії
Старий Завіт
Новий Завіт
Українська Біблія 1930

Числа 33

1

Оце походи Ізраїлевих синів, що вийшли з єгипетського краю за своїми військовими відділами під рукою Мойсея та Аарона.

2

А Мойсей написав їхні виходи з їхніми походами за Господнім наказом, і оце їхні походи за їхніми виходами.

3

І рушили вони з Рамесесу першого місяця, п'ятнадцятого дня першого місяця, другого дня по Пасці вийшли Ізраїлеві сини сильною рукою на очах усього Єгипту.

4

А Єгипет ховав, кого побив Господь серед них, кожного перворідного, а над їхніми богами зробив Господь суди.

5

І рушили Ізраїлеві сини з Рамесесу, і таборували в Суккоті.

6

І рушили з Суккоту й таборували в Етамі, що на краю пустині.

7

І рушили з Етаму, а вернулися до Пі-Хіроту, що перед Баал-Цефоном, і таборували перед Міґдолом.

8

І рушили з-перед Хіроту, і перейшли серед моря до пустині, і йшли триденною дорогою в Етамській пустині, і таборували в Марі.

9

І рушили з Мари й увійшли до Еліму, а в Елімі дванадцять джерел води та сімдесят пальм, і таборували там.

10

І рушили з Еліму й таборували над Червоним морем.

11

І рушили з-над Червоного моря й таборували в пустині Сін.

12

І рушили з пустині Сін і таборували в Дофці.

13

І рушили з Дофки й таборували в Алуші.

14

І рушили з Алушу й таборували в Ріфідімі, і не було там води на пиття для народу.

15

І рушили з Ріфідіму й таборували в пустині Сінай.

16

І рушили з пустині Сінай і таборували в Ківрот-Гаттааві.

17

І рушили з Ківрот-Гаттаави й таборували в Хацероті.

18

І рушили з Хацероту й таборували в Рітмі.

19

І рушили з Рітми й таборували в Ріммоні Переца.

20

І рушили з Ріммону Переца й таборували в Лівні.

21

І рушили з Лівни й таборували в Ріссі.

22

І рушили з Рісси й таборували в Кегелаті.

23

І рушили з Кегелати й таборували на горі Шефер.

24

І рушили з гори Шефер і таборували в Хараді.

25

І рушили з Харади й таборували в Макгелоті.

26

І рушили з Макгелоту й таборували в Тахаті.

27

І рушили з Тахату й таборували в Тераху.

28

І рушили з Тераху й таборували в Мітці.

29

І рушили з Мітки й таборували в Хашмоні.

30

І рушили з Хашмони й таборували в Мосероті.

31

І рушили з Мосероту й таборували в Бене-Яакані.

32

І рушили з Бене-Яакану й таборували в Хорі Ґідґаду.

33

І рушили з Хору Ґідґаду й таборували в Йотваті.

34

І рушили з Йотвати й таборували в Авроні.

35

І рушили з Аврони й таборували в Ецйон-Ґевері.

36

І рушили з Ецйон-Ґеверу й таборували в пустині Цін, це Кадеш.

37

І рушили з Кадешу й таборували на Гор-горі, на краю едомської землі.

38

І зійшов священик Аарон на Гор-гору з Господнього наказу, та й помер там сорокового року виходу Ізраїлевих синів з єгипетського краю, п'ятого місяця, першого дня місяця.

39

А Аарон був віку ста й двадцяти й трьох літ, коли помер він на Гор-горі.

40

І почув ханаанеянин, цар Араду, а він сидів на півдні в Краї ханаанськім, що йдуть Ізраїлеві сини.

41

І рушили від Гор-гори й таборували в Цалмоні.

42

І рушили з Цалмони й таборували в Пуноні.

43

І рушили з Пунону й таборували в Овоті.

44

І рушили з Овоту й таборували в Ійє-Гааварімі, на моавській границі.

45

І рушили з Ійїму й таборували в Дівоні Ґаду.

46

І рушили з Дівону Ґаду й таборували в Алмон-Дівлатаймі.

47

І рушили з Алмон-Дівлатайми й таборували в горах Аварім перед Нево.

48

І рушили з гір Аварім, і таборували в моавських степах.

49

І таборували вони над Йорданом від Бет-Єшмоту аж до Авел-Шіттіму в моавських степах.

50

І Господь промовляв до Мойсея в моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи:

51

Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш до них: Коли ви перейдете Йордан до ханаанського Краю,

52

то проженете всіх мешканців того Краю перед собою, і понищите всі їхні зображення, і всіх литих ідолів їхніх понищите, і всі їхні висоти поруйнуєте.

53

І ви заволодієте тим Краєм, і осядете в ньому, бо Я дав вам той Край на власність.

54

І ви заволодієте тим Краєм жеребком за вашими родами: численному збільшите власність його, а малому зменшите власність його, де вийде йому жеребок, туди йому буде, за племенами ваших батьків будете володіти собі.

55

А якщо ви не виженете мешканців того Краю від себе, то будуть ті, кого позоставите з них, колючками в ваших очах та тернями в ваших боках. І будуть вас утискати на тій землі, що на ній ви сидітимете.

56

І станеться, як Я думав був учинити їм, учиню те вам.

Ukrainian Bible 1930
Public Domain: 1930