הברית הישנה
עדות חדשה
Українська Біблія 1930
← 30

Матвія 1

32 →
Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977